Schriftelijke vragen Joël Voordewind over voorgenomen uitzetting Angolese alleenstaande asielzoeker

vrijdag 27 september 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de Leden Gesthuizen (SP), Voortman (GroenLinks) en Schouw (D66) aan de staatssecretaris van Veiligheid & Justitie

Onderwerp:   De voorgenomen uitzetting van een Angolese alleenstaande asielzoeker

Kamerstuk:   2013Z18337

Datum:            27 september 2013

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht dat een 22 jarige Angolese alleenstaande asielzoeker na twaalf jaar verblijf in Nederland, alsnog wordt uitgezet omdat hij een half jaar te oud zou zijn om in aanmerking te komen voor het Kinderpardon?

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het feit dat de jonge Angolese asielzoeker op zijn 10e naar Nederland kwam, nu 22 jaar is en dus feitelijk veel langer is geworteld in Nederland dan de meeste kinderen die wel onder de overgangsregeling voor langdurig verblijvende kinderen vallen maar desondanks toch geen Kinderpardon krijgt?

Vraag 3

Kunt u garanderen dat de jonge Angolese asielzoeker in Nederland zijn proces over de aanvraag Kinderpardon mag afwachten?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de voortdurende detentie vanaf 4 september 2013 van deze jongen in het licht van uw uitgangspunt vreemdelingenbewaring alleen als ultimum remedium in te zetten?

Vraag 5

Wilt u opnieuw kijken naar de bovengrens in de overgangsregeling voor langdurig verblijvende kinderen omdat deze voor jongeren als deze Angolese jongen, wel erg hard uitpakt?

Vraag 6

Bent u bereid aansluiting te zoeken bij het voorstel van VluchtelingenWerk en Defence for Children 1) waarin gepleit wordt voor een bovengrens van 25 jaar voor jongeren die voor hun 13e naar Nederland kwamen en asiel aanvroegen?

Vraag 7

Deelt u onze mening dat met deze kleine aanpassing het doel van de overgangsregeling om schrijnende individuele zaken te voorkomen en problemen van langdurig in Nederland verblijvende kinderen op te lossen, beter gediend zou zijn?

Vraag 8

Bent u bereid, omdat uitzetting dreigt, deze vragen voor het asieldebat van 3 oktober a.s. te beantwoorden?

1) http://www.defenceforchildren.nl/images/69/2163.pdf

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug