Inbreng Carla Dik inz. wetsvoorstel wijz. Drank- en Horecawet mbt verhoging leeftijdsgrens 16 - 18

donderdag 25 oktober 2012

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber inzake Voorstel van de wet van de leden Voordewind, van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag houdende wijziging van de Drank –en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren

Onderwerp:   Voorstel van de wet van de leden Voordewind, van der Staaij, Bouwmeester en Uitslag houdende wijziging van de Drank –en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verankeren.

Kamerstuk:   33 341

Datum:            25 oktober 2012

Deze leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met veel belangstelling kennisgenomen van het voorstel van de wet van de leden Voordewind, van der Staaij, Bouwmester en Uitslag houdende de wijziging van de Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 jaar en de preventie en handhaving te verbeteren. Voorop staat dat het verhogen van de leeftijdsgrenzen tot 18 jaar gezondheidswinst oplevert voor jongeren. Voor jongeren van 16 en 17 jaar is het drinken van alcohol zeer slecht voor de ontwikkeling en het opgroeien. De hersenen van jongeren ontwikkelen door tot ongeveer het 24e levensjaar. Alcohol verstoort de hersenontwikkeling. Onderzoek heeft uitgewezen dat alcoholgebruik vanwege het risico op hersenschade het beste zo lang mogelijk kan worden uitgesteld, tenminste tot het 18e levensjaar. Het verhogen van de minimumleeftijd laat ook positieve effecten zien in de omvang van alcoholgerelateerde problemen, zoals agressie en geweld. In de MvT worden verschillende overtuigende argumenten gegeven vóór het verhogen van leeftijdsgrenzen tot 18 jaar. Genoemde leden zien daarom op dit moment geen reden tot het stellen van vragen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.« Terug