Bijdrage Carla Dik aan het voortgezet algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad

donderdag 11 oktober 2012

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Onderwerp:   VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 10/10)

Kamerstuk:   21 501 - 32

Datum:            11 oktober 2012

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. De ChristenUnie is tegenstander van de discardban en aanlandplicht. Alle argumenten hiervoor zijn al vaak gewisseld. De Europese visserijsector is deze maand met een tegenvoorstel gekomen, in de vorm van een amendement op het kadervoorstel voor het gemeenschappelijke visserijbeleid. Een discardban zou volgens dit amendement alleen moeten worden ingezet als gericht beheerinstrument, als de natuurlijke aanwas van het visbestand wordt bedreigd en andere maatregelen onvoldoende hebben geholpen. De ChristenUnie roept de staatssecretaris op zich voor honderd procent in te zetten voor dit compromis, door het over te nemen, hiervoor draagvlak te zoeken en dit proactief in te brengen in de Visserijraad. Mijn fractiegenoot Arie Slob, die ik vandaag hier vervang, heeft daarom een motie van de heer Bosman meeondertekend. Deze zal zo worden ingediend.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug