Schriftelijke vragen Carla Dik en Joël Voordewind en lid Van der Staaij (SGP) over De abortusboot

woensdag 03 oktober 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber en Joël Voordewind en het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   De abortusboot

Kamerstuk:    2012Z16644

Datum:            3 oktober 2012

Vraag 1

Bent u bekend met de berichten ‘Nederlandse abortusboot naar Marokko’? en ‘Marokko niet blij met abortusboot’? Wat is uw oordeel over deze berichten? 1)

Vraag 2

Riskeren vrouwen die de abortusboot bezoeken strafrechtelijke vervolging bij terugkomst aan wal? Zijn de medewerkers van de boot daar van op de hoogte en stellen zij de eventuele bezoekers van de boot op de hoogte van het risico van eventuele vervolging? Bent u bereid om de initiatiefnemers van de abortusboot hierop aan te spreken en aan te dringen om van het bezoek naar Marokko af te zien? Zo nee, waarom niet? Is op regeringsniveau contact geweest tussen Nederland en Marokko over het geplande bezoek? Zo nee, gaat dit nog gebeuren? Zo ja, kunt u ons informeren over de inhoud van die gesprekken?

Vraag 3

Wordt de mobiele kliniek meegenomen naar Marokko? Zo ja, op welke wijze wordt gegarandeerd dat Women on Waves zich aan de wet- en regelgeving houdt en zich dus ook  houdt aan de beraadtermijn van vijf dagen en andere zorgvuldigheidseisen zoals het aanbieden van alternatieven?

Vraag 4

Welke vergunningen heeft de stichting Women on Waves op dit moment? Kan verzekerd worden dat geen activiteiten worden verricht die buiten de zorgvuldigheidskaders van de Wet afbreking zwangerschap vallen? Op welke wijze ziet de Inspectie daarop toe?

Vraag 5

Kunt u een overzicht geven van de activiteiten van ‘Women on Waves’ van de afgelopen 5 jaar?

Vraag 6

Wordt er op enigerlei wijze subsidie verstrekt aan de stichting Women on Waves?

1) Bron; http://www.destentor.nl/nieuws/algemeen/buitenland/11800069/Marokko-niet-blij-met-abortusboot.ece en http://www.nd.nl/artikelen/2012/september/30/abortusboot-bezoekt-marokko

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug