Schriftelijke vragen Carla Dik over verdwijnen Beneluxtrein en ontbreken alternatief West Brabant

woensdag 24 oktober 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Het verdwijnen van de Beneluxtrein en het ontbreken van een alternatieve snelle verbinding voor West Brabant

Kamerstuk:    2012Z17917

Datum:            24 oktober 2012

Vraag 1

Klopt het dat de intercity Amsterdam-Brussel vanaf december wordt vervangen door de Fyra, deze trein fors duurder wordt, niet stopt in West Brabant en dat deze Fyra bovendien in de eerste periode slechts 1x per 2 uur gaat rijden in plaats van elk uur zoals de huidige Benelux trein? 1)

Vraag 2

Kunt u aangeven hoeveel zitplaatscapaciteit er per dag wordt geboden tussen Rotterdam en Antwerpen tot 9 december en vanaf 9 december?

Vraag 3

Waarom geldt uw toezegging niet meer dat de Beneluxtrein zou blijven rijden totdat de Fyra 16 keer per dag (elk uur) tussen Amsterdam en Brussel zou rijden? 2)

Vraag 4

Welke acties onderneemt u om ook vanaf 9 december een intercity West Brabant- Antwerpen te behouden? Deelt u de mening dat het onacceptabel is als er twee maanden of zelfs langer de reizigers uit deze regio zijn aangewezen op de stoptrein Roosendaal-Antwerpen?

Vraag 5

Deelt u de mening dat voor de reizigers uit Zeeland en West Brabant een intercity Antwerpen-Roosendaal-Breda inpasbaar is in de dienstregeling aangezien deze niet de drukke trajecten rond Amsterdam, Rotterdam en Brussel belast? Bent u bereid met spoed in overleg te gaan met NS, NMBS en uw Belgische ambtgenoot om dit alternatief voor de Beneluxtrein alsnog vanaf 9 december te realiseren?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het niet uit te leggen is in een Europa zonder grenzen dat de reiziger voor exact dezelfde trein voor de verbinding Amsterdam-Rotterdam niet en de verbinding Rotterdam-Antwerpen wel moet reserveren? Zo nee, kunt u uitleggen hoe dit past binnen uw motto de reiziger met een hoofdletter R te schrijven en waarom dit de drempel om de trein te nemen niet verhoogt?

Vraag 7

Waarom wordt de keus voor al dan niet reserveren niet gewoon bij de reiziger gelaten die dan zelf het risico neemt of er een stoel beschikbaar is?

1) http://www.treinreiziger.nl/actueel/binnenland/treintickets_naar_antwerpen_en_brussel_duurder_door_fyra-144688

2) Bron: antwoorden schriftelijke vragen van het lid Slob over de spoorverbindingen vanuit Brabant richting Antwerpen d.d. 9 november 2011, vraag 1

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug