Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de studenten OV-chipkaart

maandag 05 november 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   De studenten OV-chipkaart

Kamerstuk:    2012Z18758

Datum:            5 november 2012

Vraag 1

Kent u het bericht «Student ongelijk behandeld in openbaar vervoer»? 1)

Vraag 2

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat studenten in tegenstelling tot andere abonnementhouders geen gebruik kunnen maken van tijdelijke regelingen bij een defecte of verloren OV-chipkaart?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de restitutieregeling voor de studenten OV-chipkaart momenteel te ingewikkeld is en onnodig veel werk oplevert voor studenten, maar ook de organisaties achter de OV-studentenchipkaart?

Vraag 4

Deelt u de mening van het OV-loket dat studenten met vragen over de OV-chipkaart vaak «van het kastje naar de muur» worden gestuurd, doordat drie organisaties betrokken zijn bij de OV-studentenchipkaart? Bent u bereid deze drie organisaties, na toestemming van de student, meer persoonsgege-vens te laten uitwisselen, zodat de klantenservice verbetert?

Vraag 5

Hoe beoordeelt u de ongelijke behandeling van studenten in het openbaar vervoer in het licht van het regeerakkoord, waarin de studenten OV-chipkaart wordt omgezet naar een kortingsabonnement?

Vraag 6

Bent u bereid te bewerkstelligen dat er één regeling komt voor de vervanging van defecte OV-chipkaarten en restitutie van gemaakte kosten die geldt voor alle houders van de OV-chipkaart (anonieme en persoonlijke kaarten) en bij alle vervoerders?

1) http://www.nu.nl/binnenland/2946825/student-ongelijk-behandeld-in-openbaar-vervoer.html

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Rog en De Rouwe (beiden CDA), ingezonden 31 oktober 2012 (vraagnummer 2012Z18507), Van Meenen en Van Veldhoven (beiden D66), ingezonden 1 november 2012 (vraagnummer 2012Z18593).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug