Schriftelijke vragen Carla Dik over de aanpassing van station Meppel

dinsdag 13 november 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Aanpassing van station Meppel

Kamerstuk:    2012Z19228

Datum:            13 november 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “Extra treinen pas in voorjaar naar Meppel”? 1)

Vraag 2

Wat is de reden dat station Meppel nog niet is ingericht op de extra treinen uit Leeuwarden?

Vraag 3

Kunt u dit verklaren, gezien het feit dat al lange tijd bekend is dat dit project zal worden gerealiseerd?

Vraag 4

Kunt u aangeven waarom het project Meppel niet is opgenomen in het meest recente “Overzicht Functionaliteitswijzigingen en indienststellingsdata infraprojecten tot en met 2017” van ProRail? 2)

Vraag 5

Wat betekent de vertraging van het project in 2013 voor de dienstregeling en de aansluiting van de regionale (gedecentraliseerde) treinen en de NS-stoptreinen tussen Leeuwarden, Meppel en Zwolle voor het treinaanbod van NS? Hoe zorgt u ervoor dat de reizigers geen hinder ondervinden van de vertraging van het project?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de genoemde werkzaamheden, te weten het verhogen van een perron, niet een half jaar extra hoeven te duren? Wat gaat u doen om de vertraging in de uitvoering van dit project bij ProRail te minimaliseren?

1) http://www.destentor.nl/regio/nwoverijssel/12003132/Extra-treinen-pas-in-voorjaar-naar-Meppel.ece

2) http://www.prorail.nl/Vervoerders/Infrastructuur/Pages/Informatieoverdeinfrastructuur.aspx en http://www.prorail.nl/Vervoerders/Infrastructuur/Documents/Overzicht%20Functionaliteitswijzigingen%20en%20indienststellings-data%20infraprojecten%20tm%202017.pdf

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug