Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de bouw van een vuurwerkopslagplaats in Heerde

woensdag 13 november 2013

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   De bouw van een vuurwerkopslagplaats in Heerde

Kamerstuk:    2013Z22034

Datum:            13 november 2013

Vraag 1

Kent u het bericht «Hanzeheerd verzoekt gemeente tot handhaving»? 1)

Vraag 2

Klopt het dat voor de bouw van de vuurwerkbunker in Heerde een omge-vingsvergunning is verleend en de bouw is gestart, maar dat er inmiddels een bouwstop is opgelegd?

Vraag 3

Klopt het dat de gemeente de omgevingsvergunning voor de bouw van deze vuurwerkbunker, inclusief verkooppunt op slechts vier meter van de zuurstofopslag voor zorgcentrum Brinkhoven, op grond van het vuurwerkbe-sluit niet kan tegenhouden?

Vraag 4

Klopt het dat binnen 100 meter van de geplande vuurwerkbunker zich grote delen van een zorgcentrum en een supermarkt bevinden?

Vraag 5

Deelt u de mening dat deze situatie op gespannen voet staat met het aanvalsplan van de brandweer waarin staat dat de brandweer zich op 100 meter afstand van de bunker moet opstellen?

Vraag 6

Klopt het dat de brandweer uitgaat van het explosiegevaar bij een brand in een vuurwerkopslag, maar dat het vuurwerkbesluit alleen rekening houdt met het brandgevaar?

Vraag 7

Klopt het dat bij de vuurwerkbunker in Heerde scherfinslag tot 50 meter van de bunker mogelijk is, maar dat de brandweer daar op grond van het aanvalsplan niet zou mogen komen terwijl zich op 40 meter afstand aanleunwoningen bevinden?

Vraag 8

Bent u bereid de regelgeving aan te passen zodat gemeenten vuurwerkopslagplaatsen op dit soort gevoelige locaties kunnen weigeren op grond van het explosiegevaar?

Vraag 9

Zijn er nog mogelijkheden om de vuurwerkopslag op de genoemde locatie in Heerde tegen te houden? Zo ja, welke zijn deze mogelijkheden?

1) http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/november/05/hanzeheerd_verzoekt_gemeente_heerde_tot_handhaving

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief > 2013 > november