Inbreng Carla Dik ten behoeve van Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet

donderdag 07 november 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet

Onderwerp:   Wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod (Verhoging strafmaximum overtreding rookverbod Tabakswet)

Kamerstuk:    33 738

Datum:            7 november 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van de wijziging van de Tabakswet ter invoering van een verhoogd strafmaximum op overtreding van het rookverbod. Zij onderschrijven dat er maatregelen genomen moeten worden om hardnekkige recidivisten aan te pakken. Wel hebben deze leden nog een aantal vragen over de wetswijziging.

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat het wetsvoorstel vooral gericht is om hardnekkige recidivisten aan te pakken. Hoe groot wordt deze groep geschat?  Hoe vaak is de maximale boete in 2012 opgelegd?

De leden van de ChristenUnie-fractie merken op dat bij bepalen van het strafmaximum is aangesloten bij de vierde categorie uit artikel 23, vierde lid, Wetboek van Strafrecht., oftewel €19 500.  Daarnaast wordt er waarschijnlijk ook gekozen om de straftarieven voor recidivisten te verdrievoudigen in plaats van de verdubbelen. Deze leden merken op dat met deze nieuwe rekenmethode niet op het maximumbedrag van €19 500 uitgekomen kan worden. Het maximum is €16 200. Zou niet logischer zijn om de boete voor ‘first offenders’ ook te verhogen? Wanneer kan de maximale boete dan wel opgelegd worden? 

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen tevens dat wanneer er aangesloten wordt bij het Wetboek van strafrecht waarom de hoogte van de bestuurlijk boete in artikel 11b, lid c ook niet wordt verhoogd naar €19 500?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > november