Inbreng Carla Dik tbv Wijziging Wegenverkeerswet 1994 ivm invoering rijbewijsplicht landbouwtrekkers

woensdag 20 november 2013

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ten behoeve van een Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet Rijonderricht motorrijtuigen 1993

Onderwerp:   Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs)

Kamerstuk:    33 781

Datum:            20 november 2013

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel dat invoer van het T-rijbewijs mogelijk maakt. De leden van de ChristenUnie-fractie zijn blij dat het T-rijbewijs eindelijk wordt ingevoerd. Zij vragen wat de planning is van de overige maatregelen zoals aanscherping van de voertuigeisen, kentekening en verhoging van de maximum snelheid voor daarvoor geschikte landbouwtrekkers. Ook vragen deze leden op welke punten het T-rijbewijs inhoudelijk zal verschillen van het huidige certificaat. Wat betekent invoering van het T-rijbewijs concreet voor de exameneisen en wat betekent dit voor de benodigde opleidingstijd, zo vragen deze leden?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2013 > november