Schriftelijke vragen Eppo Bruins over de rol van private equity in de ondergang van V&D

woensdag 06 januari 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins als lid van de vaste commissie voor Financiën aan de ministers van Financiën, van Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   De rol van private equity in de ondergang van V&D

Kamerstuk:    2016Z00185

Datum:           6 januari 2016

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «OR aan curatoren V&D: houd Sun buiten de deur»? 1)

Vraag 2

Begrijpt u de zorgen van de ondernemingsraad?

Vraag 3

Wat vindt u van de rol van private equity fondsen bij een faillissement als bij V&D?

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat Sun Capital Partners Inc. na het faillissement van V&D opnieuw in de race is voor een doorstart van het concern? Hoe beoordeelt u die situatie?

Vraag 5

Vindt u het in algemene zin verantwoord om hetzelfde private equity fonds zowel bij het faillissement als bij de doorstart een leidende rol te laten spelen? Wat vindt u van het grote profijt dat een private equity fonds zich hierbij kan toe-eigenen?

Vraag 6

Geeft de huidige faillissementswetgeving voldoende bescherming tegen misbruik bij faillissement en doorstart van een onderneming, bijvoorbeeld tegen misbruik dat ten koste gaat van werknemers en klanten? Hou verhoudt zich dat tot de lopende modernisering van het faillissementsrecht?

Vraag 7

Wilt u deze vragen met spoed beantwoorden?

1) http://nos.nl/artikel/2078960-or-aan-curatoren-v-d-houd-sun-buiten-de-deur.html

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Vermeij, Kerstens en Nijboer (allen PvdA), ingezonden 8 januari 2016 (vraagnummer 2016Z0013).

« Terug