Laat hier jouw boodschap achter voor het koningspaar

23-04-2013 15:02 23-04-2013 15:02

Wat wens jij onze nieuwe koning en koningin toe? Laat jouw wens, gebed, bijbeltekst of andere boodschap voor het koningspaar achter. Wij bundelen alle boodschappen bij elkaar en versturen die naar het koninklijk huis.

Labels

« Terug

Reacties op 'Laat hier jouw boodschap achter voor het koningspaar'

1 2 Laatste pagina
Johan
Geplaatst op: 23-04-2013 16:26 Quote
Ik wens Willem-Alexander en Máxima veel vreugde toe. Ik hoop dat ze net zoals ze altijd hebben gedaan, met een stralend gezicht het land zullen vertegenwoordigen.
Spreuken 16:15
Het stralende gezicht van de koning brengt leven, als een voorjaarsregen is zijn gunstbewijs!
Peter Franeker
Geplaatst op: 23-04-2013 17:01 Quote
Psalm 61:7
'Voeg dagen toe aan de dagen van de koning, dat zijn jaren duren van geslacht op geslacht.'
R. Zonnenberg
Geplaatst op: 26-04-2013 18:03 Quote
Ik wens de nieuwe Koning en Koningin Gods rijke zegen en kracht toe. Opdat zij hun geloof en taak niet zullen vergeten en dat ze zich met alle middelen zullen inzetten voor het welzijn van Nederland. Bovenal wens ik ze geloof, hoop en liefde toe.
Ik wens ook terugtredend Koning Beatrix, na 30 april Prinses Beatrix, Gods zegen toe. Wij mogen dankbaar zijn dat wij zo'n Vorstin hebben gehad.
Bovenal bid ik het ganse Oranjehuis kracht toe, opdat het tot in de lengte der dagen verbonden mag zijn met Nederland.
Gerrit en Lily Dekker
Geplaatst op: 26-04-2013 20:24 Quote
Wij wensen de nieuwe Koning en Koningin Gods rijke zegen, wijsheid en kracht toe.Ook wensen wij Koningin Beatrix en straks Prinses Beatrix Gods zegen toe.
Bert Troost
Geplaatst op: 26-04-2013 23:58 Quote
Een leven dicht bij God . In alle drukte stil worden voor Hem .
Piet en Hennie Bras
Geplaatst op: 28-04-2013 20:44 Quote
We wensen de nieuwe Koning en Koningin veel zegen en dat hij net als Koningin Beatrix mag regeren bij de gratie Gods.
Marlies
Geplaatst op: 29-04-2013 11:11 Quote
Dat ze samen met hun dochters, en Gods hulp deze taak mogen gaan doen. Dat ze met inzicht, respect en plezier hun werk doen. En voor (vanaf morgen) prinses Beatrix dat ze nog vele mooie levensjaren mag hebben, sterkte met de dingen die niet makkelijk zijn en dat ze gesteund door haar familie deze nieuwe levensfase mag beleven.
En voor morgen, een mooie, zonnige dag en sterkte met alles
Smit
Geplaatst op: 29-04-2013 11:25 Quote
Ik wens het nieuwe koningspaar Gods zegen toe, en dat zij altijd mogen beseffen dat er uiteindelijk een echt Koning is, waar zij volledig van afhankelijk van zijn. Ik wens hen beiden succes met het werk, en dat zij het geloof in Christus Jezus mogen uitdragen.
Arie Slob
Geplaatst op: 29-04-2013 11:51 Quote
Ik bid hen Gods onmisbare zegen toe voor de uitoefening van hun nieuwe, verantwoordelijke taak.
matjan1512
Geplaatst op: 29-04-2013 12:02 Quote
wens het koningspaar alle lof en ere toe,en de monarchie ten aller tijden in nederland moet blijven.
Petra Booij
Geplaatst op: 29-04-2013 12:18 Quote
Ik wens de koning een "recht en wijs beleid". Wijsheid is belangrijk voor een koning. Ook wens ik hem toe dat hij zal zorgen voor de zwakken. Gister heb ik in een preek over ps. 72 gehoord dat een goede koning gekenmerkt word door vrees voor God en zorg voor de zwakken van de samenleving.

Gods zegen bij dit zware werk.
Lia
Geplaatst op: 29-04-2013 14:43 Quote
Het prachtige gebed van Ria Borkent wat we gisteren na de dienst gezongen hebben:

Heer, wij bidden voor de koning
die het land regeren gaat.
Geef hem sterkte bij de kroning,
wijsheid die hem nooit verlaat.

Geef dat hij dit land mag dienen
bij de gratie van uw trouw
en ons volk regeert met liefde
op gerechtigheid gebouwd.

Koning Willem Alexander
-
laat zijn naam gezegend zijn,
Heer, door u die als geen ander
koningen regeert en leidt.

Heer, wij bidden voor de wereld,
rechters en de overheid,
wereldleiders en regeerders,
draag hen allen wereldwijd.
Lies
Geplaatst op: 29-04-2013 14:53 Quote
Koning Salomo vroeg God om een opmerkzaam hart zodat hij goed en kwaad zou kunnen onderscheiden. Ik bid onze koning Willem Alexander ook een opmerkzaam, wijs hart toe zodat hij een zegen zal zijn voor ons volk.
Hendrika
Geplaatst op: 29-04-2013 15:05 Quote
Heer mag u het Koninklijke gezin bij staan en begeleiden in de keuzes die ze voor het land moeten maken. http://www.youtube.com/watch?v=pYH-WkyeNlU
johanna
Geplaatst op: 29-04-2013 15:08 Quote
Ik bid de familie psalm 72 toe
Wam van Doorn
Geplaatst op: 29-04-2013 15:13 Quote
Maxima, laat de vermiste kinderen terugkeren naar hun moeders in Argentinie, zoals de schapen terug keren naar hun Herder vers 7: strofe 1
thijs
Geplaatst op: 29-04-2013 15:13 Quote
De Here zegene u. De Here behoede u en doen zijn aangezicht over u lichten en geve u en uw familie Zijn vrede.
Diny en Pieter Bos
Geplaatst op: 29-04-2013 15:17 Quote
We wensen onze nieuwe koning en zijn vrouw veel wijsheid en geloof toe, voor deze mooie maar zware taak . We zullen dagelijks voor hen en hun gezin bidden.
Alie
Geplaatst op: 29-04-2013 15:19 Quote
Bij deze wensen wij, het aanstaande koningspaar, prinses Beatrix,en de kinderen psalm 134:3 toe,
Dat s,Heeren zegen op u daal:
Zijn gunst uit Sion u bestraal,
Hij schiep ,t heel al zijn naam ter eer.
looft,looft dan aller heren Heer,!
Benjamin
Geplaatst op: 29-04-2013 15:22 Quote
God's zegen voor de nieuwe Koning en Koningin. Dat zij zich gesteund weten door God en het Nederlandse volk. Tevens een gebed voor onze Koningin Beatrix, veel zegen in de jaren die haar nog gegeven zijn.
Alexander Diepeveen
Geplaatst op: 29-04-2013 15:23 Quote
Ik wens mijn naamgenoot en zijn vrouw Maxima Gods onmisbare Zegen toe bij deze moeilijke taak
En onze prinses Beatrix bij het klimmen der jaren
een leven dicht bij de Koning der Koningen, bij wie wij altijd terecht kunnen met al onze zorgen.
Karin
Geplaatst op: 29-04-2013 15:24 Quote
Ik bid dat het nieuwe koningspaar bij alles wat ze doen gericht mogen zijn op de de Here, ik bid hen wijsheid kracht en liefde toe in deze prachtige maar zware taak.
BladZeide (Johan Blad)
Geplaatst op: 29-04-2013 15:25 Quote
Voor mij zou het gebed voor onze nieuwe koning psalm 72 zijn.
1 Van Salomo.

Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
2 Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.

3 Mogen de bergen vrede brengen aan het volk
en de heuvels gerechtigheid.
4 Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen,
maar de onderdrukker neerslaan.

5 Moge hij leven zolang de zon bestaat,
zolang de maan zal schijnen,
van geslacht op geslacht.
6 Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers,
als buien die de aarde doordrenken.

7 Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.
8 Moge hij heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot de einden der aarde.

9 Laten de woestijnbewoners voor hem buigen,
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.
10 De koningen van Tarsis en de kustlanden,
laten zij hem een geschenk brengen.

De koningen van Seba en Saba,
laten ook zij hem schatting afdragen.
11 Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem,
alle volken hem dienstbaar zijn.

12 Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
13 Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.

14 Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
15 Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken,
zonder ophouden voor hem bidden,
hem zegen toewensen, dag aan dag.

16 Er zal overvloed van koren zijn in het land,
zelfs op de toppen van de bergen.
Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon.
Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken
als jong groen op de aarde.

17 Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam
zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Men zal wensen gezegend te worden als hij,
en alle volken prijzen hem gelukkig.

18 Geprezen zij God, de HEER,
de God van Israël.
Hij doet wonderen, hij alleen.
19 Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig.
Moge zijn luister heel de aarde vervullen.
Amen, amen!

20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.
Gerrit Roosink
Geplaatst op: 29-04-2013 15:28 Quote
De koning en koningin wens ik Gods zegen toe, en een dat het volk voor hen en met hen blijft bidden.
Mijn droom voor ons land, en als inspiratie voor de koning, heb ik geplaatst op https://deeljouwdroom.nl/participants/12125
Andrea
Geplaatst op: 29-04-2013 15:31 Quote
We wensen prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en koningin Maxima Gods nabijheid toe in deze nieuwe levensfase en hopen dat zij gesterkt door Zijn Geest hun taken kunnen vervullen waarvoor zij geroepen zijn. Voor de jonge prinsesjes hoop ik dat ze als gelukkige kinderen verder op kunnen groeien en dat deze nieuwe situatie niet al te veel inpact heeft op hun bestaan.
1 2 Laatste pagina
Nieuw bericht

Nieuwsarchief > 2013 > april

Geen berichten gevonden