Limburg

donderdag 01 februari 2007 09:59

In diverse media is ophef gemaakt over rooms-katholieke kandidaten op de lijst voor de statenverkiezingen in Limburg. Ja, ook dat is misschien even wennen - net als het dragen van regeringsverantwoordelijkheid - maar nieuw is het niet.

Al eerder stond er bij gemeenteraadsverkiezingen iemand op een kandidatenlijst, die lid is van de Roomskatholieke kerk. En bovendien, onze partij heeft er bewust voor gekozen om bij het lid worden en kandidaatstelling geen onderscheid te maken op de enkele grond van kerklidmaatschap.

Centraal staat de vraag of je de grondslag bestaande uit UnieVerklaring en UnieFundering kunt onderschrijven en als volksvertegenwoordiger het verkiezingsprogramma wilt uitvoeren. Als dat het geval is, dan is de kandidaatstelling verder een zaak van toetsing door een selectiecommissie en het betreffende bestuur.

De nu in de media aangezwengelde discussie is overigens een goede aanleiding om in de partij het contact over kerkmuren heen verder te stimuleren. Het partijbureau zal daar voorstellen voor ontwikkelen.

Ten overvloede misschien; dit betekent in geen enkel opzicht een vervaging in het onderscheid met het CDA. De katholieken - en ook evangelischen - die nu voor de ChristenUnie kiezen, doen dat uitdrukkelijk vanwege onze op bijbelse uitgangspunsten gebaseerde politiek. Met een keuze voor de ChristenUnie zetten deze 'nieuwkomers' zich vaak juist af tegen het in hun ogen 'verwaterde' CDA.

Henk van Rhee
Campagneleider

« Terug

Reacties op 'Limburg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.