Toekomstig EU beleid

dinsdag 14 december 2004 10:19

In Straatsburg werd vandaag gesproken over de 'strategische beleidsoriëntaties', dat is euro-jargon voor de doelen die de Europese Commissie zich stelt. Hans Blokland ging in zijn bijdrage in op de anti-discriminatie doelstelling en op de Europese grondwet.

Blokland (IND/DEM).

Voorzitter, het Europees Parlement voert vandaag het debat over de strategische en politieke doelen van de Europese Commissie, met in het achterhoofd de recente confrontatie tussen deze beide Europese instellingen. Op vele manieren herinnert het Parlement voorzitter Barroso er nu aan dat hij onder druk van het Europees Parlement soms vergaande toezeggingen heeft gedaan. Voor een van die toezeggingen van de heer Barroso vraag ik speciaal de aandacht en dat is de belofte om zich actief in te zetten voor de bescherming en bevordering van de grondrechten, gelijke kansen en de bestrijding van discriminatie. Wij zijn van mening dat de Europese Commissie dit beleid zodanig moet vormgeven dat de Europese Unie haar grenzen op ethisch terrein niet gaat verleggen. De bestrijding van discriminatie mag er niet toe leiden dat de ruimte voor bijbels gefundeerde opvattingen over het huwelijk en de beschermwaardigheid van het leven wordt verkleind.

Ten tweede wil ik de nieuwe Europese Commissie verzoeken zich terughoudend op te stellen in het ratificatieproces van de Europese grondwet. Deze ratificatie is en blijft een aangelegenheid van de nationale staten. De Commissie moet zich verre houden van een eenzijdige campagne ten gunste van de Europese grondwet. Uiteraard moet de inzet van de Europese Commissie voor verhoging van de opkomst bij nationale referenda ook ten goede komen aan hen die tegenstemmen. Ook zij dienen in een echte democratie volledig serieus te worden genomen. 


Meer informatie: Dick Jan Diepenbroek, 010 414 0534

« Terug

Reacties op 'Toekomstig EU beleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.