"Schengen oke; altijd open grenzen nee!"

111vrijdag 14 juni 2013 10:08

Bijdrage van Peter van Dalen (ChristenUnie) aan het debat over Schengen in Straatsburg:

Afschaffen grenscontroles heeft duidelijke schaduwzijde!

Het akkoord over de Schengenwetgeving laat enige ruimte voor grenscontroles. Maar de toon is eigenlijk dat grenscontroles niet meer horen in de EU. Het vrij verkeer van personen en goederen is heilig zo klinkt het. Beperkingen in de vorm van grenscontroles moeten alleen worden toegestaan bij allerhoogste uitzondering. Dan gaat het bijvoorbeeld om een directe terroristische dreiging.

Deze opstelling gaat mij te ver. Het afschaffen van grenscontroles heeft namelijk een duidelijke schaduwzijde. Mensenhandelaren hebben binnen het Schengengebied bijna vrij spel. Iedere dag worden er vrouwen door Europa vervoerd en ergens tot prostitutie gedwongen. Onze politiediensten zíen het gebeuren maar mogen niet ingrijpen omdat het Europese Hof heeft bepaald dat de Nederlandse marechaussee niet meer dan 90 uur per maand gebruik mag maken van videobeelden van de grensposten. Absurd natuurlijk!

Schengen OK. Altijd open grenzen nee!

Het vrij verkeer van goederen en personen is belangrijk en het afschaffen van de grenscontroles heeft bijgedragen aan dat vrije verkeer. Maar een lidstaat bepaalt uiteindelijk zelf de eigen openbare orde te handhaven en criminaliteit te bestrijden. Vrij verkeer binnen Europa is mooi, maar laten we niet naïef zijn, criminelen zijn dat ook niet, die maken graag gebruik van elke opening die Europa ze geeft. Schengen OK. Altijd open grenzen nee!

« Terug

Reacties op '"Schengen oke; altijd open grenzen nee!"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.