Peter van Dalen beoogd lijsttrekker Europees Parlement

VAN_DALEN_Petervrijdag 22 november 2013 17:08

Het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie heeft unaniem besloten Peter van Dalen voor te dragen als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen van D.V. 22 mei 2014. De voordracht van het bestuur wordt aan de Landelijke Vergadering van de ChristenUnie op D.V. 1 februari 2014 voorgelegd met de vraag in te stemmen met dit voorstel.

Voorzitter Adema over deze voordracht: ”Peter van Dalen heeft in zijn eerste termijn als Europarlementariër overtuigend laten zien, dat christelijke politiek in Europa er toe doet. Met name zijn inzet voor vervolgde christenen springt er uit. Maar ook zijn betrokkenheid bij allerlei transport- en economische onderwerpen: zo stond hij aan de wieg van het rapport Graafland over de herschikking van de eurozone. Ons bestuur steunt zijn kandidatuur unaniem en van harte. We hebben er alle vertrouwen in dat in februari de Landelijke Vergadering dit voorstel overneemt.”

Procedure

Een selectiecommissie van de ChristenUnie, onder leiding van André Rouvoet, heeft in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met kandidaten voor de Europese lijst. Die commissie heeft onlangs - vooruitlopend op haar volledige advies over de kandidatenlijst - het partijbestuur geadviseerd Peter van Dalen voor te dragen als lijsttrekker voor de Europese verkiezingen. In haar motivering bij dit advies schrijft de commissie over Peter van Dalen: "Zijn opgedane kennis van en ervaring met de Europese instituties en het Europese beleid hebben ertoe bijgedragen dat hij zich heeft ontwikkeld tot een deskundig en effectief EP-lid en een herkenbaar en integer vertegenwoordiger van de ChristenUnie in Europa.”

Het Landelijk bestuur heeft dit advies nu overgenomen. De voltallige kandidatenlijst komt ook op de Landelijke vergadering van D.V. 1 februari 2014 aan de orde. Overigens wordt Van Dalen bij een positieve stemming lijsttrekker voor de gecombineerde ChristenUnie/SGP-lijst. Verwacht wordt dat op zaterdag 23 november de Landelijke Vergadering van de ChristenUnie (tijdens een congres in Ede) het aangaan van die lijstcombinatie goedkeurt. Nummer 2 op de gecombineerde lijst zal het zittende EP-lid voor de SGP, Bas Belder, worden.

Voorzitter Adema: “We zien uit naar goede Europese verkiezingen en naar een constructieve samenwerking met de SGP in het Europees Parlement. Samen werken aan een krachtig christelijk geluid in Europa.”

« Terug

Reacties op 'Peter van Dalen beoogd lijsttrekker Europees Parlement'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.