Kabinet moet klare wijn schenken over Griekenland

carola-schouten-banner-2-944x390dinsdag 06 januari 2015 16:08

De ChristenUnie wil dat het kabinet zich uitspreekt over de optie van een eventuele 'Grexit', nu blijkt dat onder andere Duitsland een eventuele uittreding niet onoverkomelijk vinden. ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten heeft daarom Kamervragen gesteld aan minister Dijsselbloem. Schouten: ,,Ik wil weten welke scenario's er klaarliggen. Daar moet het parlement inzage in krijgen."

Nu er weer verkiezingen aankomen in Griekenland, is de vraag actueel wat er gebeurt als de Grieken partijen kiezen die niet meer aan de hervormingsagenda van de trojka willen voldoen. Schouten: ,,Vindt het kabinet het dan nog steeds wenselijk dat Griekenland in de Eurozone blijft? Het Kabinet moet duidelijkheid geven." 

Een 'Grexit'  met gedeeltelijke kwijtschelding van schulden is voor de ChristenUnie een reële optie. Schouten: ,,Al in 2012 bleek uit het rapport-Graafland (uitgevoerd in opdracht van de ChristenUnie) dat een goed begeleide 'Grexit', waarbij Griekenland binnen de EU blijft en toegang houdt tot structuurfondsen, het beste is voor Griekenland en de EU. Griekenland kan door terugkeer naar de Drachme haar munt weer devalueren en haar economische positie versterken. 


Vragen van het lid Schouten (ChristenUnie) aan de minister van Financiën over een mogelijke uittreding van Griekenland uit de Eurozone.

Kent u het bericht: 'Bundesregierung hält Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro für verkraftbar' (http://spiegel.de/ 5-1-2015)

Deelt u de mening van Bondskanselier Merkel dat een uittreding van Griekenland uit de Euro overkomelijk is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Deelt de regering de opvatting dat er een moment kan zijn dat het zowel in het belang van Griekenland als in het belang van de eurozone als geheel is, dat uittreding van Griekenland de betere optie is?

Mochten de Grieken niet meer aan de hervormingsagenda van de trojka willen voldoen, vindt het kabinet het dan nog steeds wenselijk dat Griekenland in de Eurozone blijft? 

Heeft het kabinet een scenario klaarliggen waarin Griekenland uit de Eurozone zal treden? Zo ja, kan het parlement inzage krijgen in dit scenario?

« Terug

Reacties op 'Kabinet moet klare wijn schenken over Griekenland'

chris, chris (renton) renton [871708]
Geplaatst op: 09-01-2015 05:07
Deze tour in Replica Horloges het is mediterraan werd gekenmerkt door vele momenten van uitzondering, met inbegrip Imitatie Horloges van de eerste vluchten van de Breitling Jet Team boven de Akropolis van iwc replica Athene Griekenland, van de Gouden Hoorn in Istanbul Turkije, de schitterende Cedar bossen van Libanon en het strand van Tel Aviv in Israel. De piloten hadden ook de unieke mogelijkheid om te evolueren van meer dan driehonderd meter onder het waterniveau van de zee boven de dode zee.

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.