Schriftelijke vragen Joël Voordewind e.a. over de bijdrage van Nederland aan politietrainingen op Papua

dinsdag 28 juni 2016

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Leden Ten Broeke (VVD), Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV), Van Bommel (SP), Sjoerdsma (D66), Knops (CDA) en Servaes (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:          De bijdrage van Nederland aan politietrainingen op Papua

Kamerstuk:          2016Z13250

Datum:                 28 juni 2016

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de radiouitzending «Nederlandse politietraining in Papua»? 1)

Vraag 2

Waarom wordt er in de beantwoording van Kamervragen eerdere vragen over Papua’s van 26 april 2016 2) in het antwoord op vraag 4 niet over de politietraining gesproken, maar in de Kamervragen antwoorden op vragen van 10 december 2014 wel? 3)

Vraag 3

Kunt u de externe evaluatie, waarover wordt gesproken in de schriftelijke verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de radiouitzending van 12 mei, naar de Kamer sturen? Zo niet, kunt u de Kamer dan een overzicht sturen van de methode en resultaten van de politietraining tot nu toe?

Vraag 4

Op welke manier kan Nederland monitoren wat de Indonesische veiligheids-diensten in Papua doen?

Vraag 5

Op welke manier kan Nederland garanderen dat Indonesische politieagenten die door dit programma zijn getraind, niet actief zijn geweest in de schendin-gen van mensenrechten door de Indonesische politie in de afgelopen jaren?

Vraag 6

Welke andere organisaties zijn bij de politietraining betrokken naast de Organisation for Migration? 4) Wat is of was de rol van de Universiteit van Maastricht? 5)

Vraag 7

Heeft u in het besluit deze training destijds te starten de conclusies meegeno-men van de autoriteiten van Nieuw-Zeeland, die hun politietraining daar in 2010 juist is hebben gestopt?

Vraag 8

Wat is uw reactie op de uitspraak van het Nieuw-Zeelandse Kamerlid parlementslid Catherina Delahunty die stelt dat zolang het politieke regime niet verandert, het geven van politietrainingen voor de mensenrechtensituatie niets zal opleveren?

Vraag 9

Heeft u tijdens uw ambtsbezoek aan Indonesië in maart deze politietraining bezocht?

Vraag 10

Wat vonden de Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi en coördine-rend Minister voor Politieke, Juridische en Veiligheidszaken Luhu Panjaitan van de Nederlandse politietrainingen, toen u hen sprak over de mensenrech-tensituatie in Papoea tijdens uw bezoek in maart? 6)

1) http://www.nporadio1.nl/bureau-buitenland/onderwerpen/356063-nederlandse-politietraining-papua

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 2420

3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 938

4) Kamerstuk 24 049, nr. 76.

5) https://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide11/UniversiteitMaastrichtGaatIndonesischeNationalePolitieTrainen.htm  en http://www.indonesienu.nl/nu-actueel/politie-indonesie 

6) Zoals verwoord in Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 2420

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug

Archief > 2016 > juni