Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Kees van der Staaij (SGP) over het lot van Pakistaanse vluchtelingen in Thailand

woensdag 15 april 2015

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en het Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het lot van Pakistaanse vluchtelingen in Thailand

Kamerstuk:    2015Z06894

Datum:           15 april 2015

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het «urgent report» van Jubilee Campaign aangaande het lot van Pakistaanse asielzoekers, waaronder kinderen, in Bangkok?

Vraag 2

Is het waar dat de Thaise autoriteiten, onder het mom van het aanpakken van mensenhandel- en smokkel, Pakistaanse asielzoekers onderwerpen aan willekeurige en arbitraire arrestaties en mensenrechtenschendingen?

Vraag 3

Deelt u de conclusie dat Thailand hiermee handelt in strijd met internationale verplichtingen waaronder in het bijzonder het Kinderrechtenverdrag, met name artikel 9 (voorkomen scheiding ouders en kinderen) en artikel 22 (bijzondere bescherming vluchtelingenkinderen)?

Vraag 4

Bent u bereid in uw contacten met de Thaise autoriteiten: –de arbitraire arrestaties en mensenrechtenschendingen te veroordelen en tevens te wijzen op gangbare alternatieven, zoals het opleggen van een meldplicht; –te wijzen op de bijzondere verantwoordelijkheid om de rechten van kinderen te waarborgen; –Nederlandse expertise aan te bieden over hoe om te gaan met vluchtelingenstromen; –aan te dringen op ratificatie van het VN-Vluchtelingenverdrag?

Vraag 5

Bent u tevens bereid in gesprek te treden met de Hoge Commissaris voor Vluchtelingen van de VN (UNHCR) teneinde de wachttijd voor het eerste gehoor, nu tenminste 3,5 jaar, te verkleinen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief > 2015 > april