Schriftelijke vragen Joël Voordewind over kinderarbeid bij de productie van batterijen voor smartphones in Congo

donderdag 21 januari 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp:   Kinderarbeid bij de productie van batterijen voor smartphones in Congo

Kamerstuk:    2016Z01111

Datum:           21 januari 2016

Vraag 1

Kent u het rapport «This is what we die for: Human Rights abuse in the Democratic Republic of the Congo» van Amnesty International1 inzake grootschalige kinderarbeid en andere mensenrechtenschendingen in de kobaltmijnen in Congo bij de productie van batterijen voor smartphones?

Vraag 2

Wat is uw reactie op de bevindingen van Amnesty International over kinderarbeid in de kobaltmijnen, zelfs door kinderen van 7 jaar oud, en de waarschijnlijke levering aan grote elektronicafabrikanten?

Vraag 3

Bent u bereid in gesprek te gaan met de elektronicasector over het verbeteren van de transparantie in hun toeleveringsketens, het verbeteren van controles bij hun toeleveranciers en het uitsluiten van kinderarbeid in de productieke-ten?

Vraag 4

Op welke manier neemt u dit rapport mee bij het sluiten van de convenanten over conflictmineralen? Op welke manier worden iTSCi2 en PacT hierbij ingezet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Laar (PvdA), ingezonden 21 januari 2016 (vraagnummer 2016Z01101), Van Veldhoven (D66), ingezonden 21 januari 2016 (vraagnummer 2016Z01104) en Gesthuizen (SP), ingezonden 21 januari 2016 (vraagnummer 2016Z01107).

1) https://www.amnesty.nl/nieuwsportaal/rapport/is-what-we-die-human-rights-abuses-in-democratic-republic-congo-power-global-t

2) https://www.itri.co.uk/index.php?option=com_zoo&view=item&Itemid=303

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug