Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Carla Dik-Faber over de dreigende hongersnood in Zuidelijk Afrika als gevolg van El Niño en het tekort aan klimaatfinanciering

donderdag 28 januari 2016

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Joël Voordewind en Carla Dik-Faber als leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking respectievelijk de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp:   Dreigende hongersnood in Zuidelijk Afrika als gevolg van El Niño en het tekort aan klimaatfinanciering

Kamerstuk:    2016Z01715

Datum:           28 januari 2016

Vraag 1

Kent u de waarschuwing van het Wereldvoedselprogramma dat honger dreigt voor 14 miljoen mensen in Zuidelijk Afrika, als gevolg van de droogte die veroorzaakt wordt door El Niño? 1) Wat is uw reactie op deze waarschuwing?

Vraag 2

Kent u de rapporten van Oxfam Novib «El Niño: the case for urgent action» 2) en «Entering uncharted waters: El Niño and the threat to food security»? 3) Wat is uw reactie op deze rapporten, die constateren dat financiering ontbreekt om mensen preventief voor te bereiden op droogtes die worden veroorzaakt door El Niño?

Vraag 3

Bent u het eens met de vaststelling in het rapport dat vroegtijdige actie vele malen goedkoper is dan acute noodhulp? Zo ja, welke actie onderneemt u om mensen weerbaar te maken tegen schokken, zoals veroorzaakt door El Niño?

Vraag 4

Welke actie onderneemt u en hebt u ondernomen om, daar waar vroegtijdige actie niet meer mogelijk is, humanitaire rampen te voorkomen, specifiek in gebieden waar hongersnood dreigt door El Niño? Hoe schakelt u particuliere organisaties, bijvoorbeeld via de Dutch Relief Alliance, hierbij in?

Vraag 5

Bent u bereid om in internationaal verband te pleiten voor extra geld en inspanningen voor early response in gebieden die zijn getroffen door El Niño?

Vraag 6

Erkent u dat extra geld nodig is voor klimaatadaptatie door middel van klimaatfinanciering, bijvoorbeeld in Zuidelijk Afrika? Op welke manier wilt u klimaatfinanciering bevorderen en tevens groei van het totaal aan klimaatfi-nanciering stimuleren, zoals afgesproken tijdens de Klimaattop in Parijs?

1) http://nos.nl/artikel/2081212-honger-dreigt-voor-14-miljoen-mensen-in-zuidelijk-afrika.html

2) http://www.oxfamnovib.nl/persberichten-honger-dreigt-voor-miljoenen-mensen-door-el-nino-en-klimaatverandering.html

3) https://www.oxfam.org/en/research/entering-uncharted-waters-el-nino-and-threat-food-security

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug