Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de kosten voor (defecte) OV-chipkaarten

vrijdag 05 oktober 2012

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber aan de minister van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   De kosten voor (defecte) OV-chipkaarten

Kamerstuk:    2012Z16848

Datum:            5 oktober 2012

Vraag 1

Bent u er mee bekend dat Trans Links Systems sinds kort voor vervanging van een defecte OV-chipkaart ontstaan als gevolg van onzorgvuldig of onjuist gebruik een vergoeding van 11 euro vraagt terwijl een nieuwe kaart 7,50 euro kost? 1)

Vraag 2

Wie heeft tot deze prijsverhoging besloten? Klopt het dat reizigersorganisaties hier geen inspraak op hebben gehad? Zijn de concessieverleners akkoord gegaan met deze prijsverhoging?

Vraag 3

Klopt het dat over inspraak van reizigersorganisaties niets is geregeld in de algemene voorwaarden van Trans Link Systems, dat deze voorwaarden eenzijdig zijn opgesteld en dat hierover momenteel nog geen akkoord is tussen TLS en de consumentenorganisaties?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het wel wenselijk is dat er op korte termijn algemene voorwaarden komen die ook de instemming hebben van de consumentenorganisaties? Welke acties onderneemt u om dit te bereiken?

Vraag 5

Waarom is een vervangende kaart duurder dan een nieuwe kaart?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het voor de reiziger moeilijk is aan te tonen dat een kaart buiten zijn eigen schuld defect is geraakt?

Vraag 7

Wat is de kostprijs van een OV-chipkaart? Klopt het dat in andere landen vaak de chipkaart kosteloos is of er alleen een borgsom wordt gevraagd?

Vraag 8

Deelt u de mening dat de prijs van een nieuwe of vervangende OV-chipkaart moet worden verlaagd om zo de toegangsdrempel tot het OV te verlagen?

1) Bron: http://www.ov-chipkaart.nl/klantenservice/vragenenantwoorden/?n=508

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug