Schriftelijke vragen Carla Dik over de gevolgen van extreme weersomstandigheden

vrijdag 10 juni 2016

Schriftelijke vragen Carla Dik aan de ministers van Infrastructuur en Milieu, van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:            De gevolgen van extreme weersomstandigheden

Kamerstuk:            2016Z11759

Datum:                   10 juni 2016

Vraag 1

Kent u de berichten “Tourstart Utrecht kostte vier ton meer dan gedacht” 1), “Tientallen gewonden door bliksem bij Rock am Ring” 2), “Kelders onder water, straten blank door noodweer” 3), “Regen en onweer veroorzaken overlast in zuidoost-Nederland” 4), “De oplossing voor wateroverlast? De regenpijp afzagen” 5) en “Er is een oplossing voor wateroverlast in de stad” 6) en herinnert u zich het interview met de minister van Infrastructuur en Milieu in het NOS-journaal? 7)

Vraag 2

Kunt u aangeven op welke wijze u de KNMI-klimaatscenario’s 2014 die wijzen op een toename van extreme weerspatronen heeft betrokken in beleidsontwikkeling en welke maatregelen u daarop heeft ingezet?

Vraag 3

Bent u ermee bekend dat nog niet de helft van de gemeenten klimaatrisicoanalyses heeft gedaan en dat bij gemeenten vooral wateroverlast in beeld is, maar andere risico’s als hitte, droogte en insectenplagen veel minder? 8)

Vraag 4

Deelt u de mening dat overheden en uitvoerende diensten, zoals de veiligheidsregio’s en de GGD’en, zich met de huidige klimaataanpassingsmaatregelen tot nu toe onvoldoende hebben voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering?

Vraag 5

Wat is volgens u de verklaring dat zoveel gemeenten nog onvoldoende zijn voorbereid? Zijn de beperkte landelijke middelen voor capaciteitsontwikkelingen bij gemeenten voor klimaatadaptatie hiervoor een verklaring? Bent u ermee bekend dat gemeenten in het onderzoek van het Klimaatverbond ook aangeven dat gebrek aan capaciteit een belangrijke reden is waarom geen actie is ondernomen?

Vraag 6

Bent u bereid om bovenop de inspanningen in het Deltaprogramma extra middelen beschikbaar te stellen welke decentrale overheden en andere betrokken overheidsdiensten in staat zal stellen om in samenwerking met relevante organisaties zich beter voor te bereiden op extremen in ons weerpatroon?

Vraag 7

Bent u voorts bereid het stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie te verbreden tot een stimuleringsprogramma adaptatie waarin naast ruimtelijke ordeningsoplossingen voor wateroverlast ook gezondheid en veiligheid worden meegenomen?

Vraag 8

Bent u bereid in overleg te gaan met veiligheidsregio’s en organisatoren van grote evenementen over de vraag hoe beter geanticipeerd kan worden op extreme weersomstandigheden bij evenementen?

1) Algemeen Dagblad, 14 januari 2016 (http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4224488/2016/01/14/Tourstart-Utrecht-kostte-vier-ton-meer-dan-gedacht.dhtml)

2) NOS, 3 juni 2016 (http://nos.nl/artikel/2109055-tientallen-gewonden-door-bliksem-bij-rock-am-ring.html)

3) Omroep Brabant, 30 mei 2016 (http://www.omroepbrabant.nl/?news/249930882/Kelders+onder+water,+straten+blank+door+noodweer+%E2%80%98Nog+nooit+zo+extreem+meegemaakt%E2%80%99.aspx)

4) NU.nl, 7 juni 2016 (http://www.nu.nl/binnenland/4274204/regen-en-onweer-veroorzaken-overlast-in-zuidoost-nederland.html)

5) Omroep Brabant, 6 juni 2016 (http://www.omroepbrabant.nl/?news/250285902/De+oplossing+voor+wateroverlast+De+regenpijp+afzagen.aspx)

6) Stadszaken, 8 juni 2016 (http://www.stadszaken.nl/ruimte/openbare-ruimte/de-oplossing-voor-wateroverlast)

7) NOS, 3 juni 2016 (http://www.npo.nl/nos-journaal/03-06-2016/POW_02990813)

8) Klimaatverbond Nederland en Universiteit van Utrecht 2015, "Voetje voor voetje op weg naar een klimaatbestendig Nederland" (http://www.klimaatverbond.nl/images/uploads/Voetje_voor_voetje.pdf)

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug