Bijdrage Eppo Bruins aan een voortgezet algemeen overleg Advies van de Onderwijsraad ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap’

Eppo Bruins - Foto: Anne Paul Roukemadonderdag 23 juni 2016

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Eppo Bruins aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   VAO Advies van de Onderwijsraad ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap’ (AO d.d. 09/06)

Kamerstuk:    30 079          

Datum:           23 juni 2016

De heer Bruins (ChristenUnie):
Voorzitter. De staatssecretaris zegt dat de omzetting naar echt harde technische profielen in het komend schooljaar alleszins meevalt. De ChristenUnie is bang van niet, maar het heeft geen zin om daar nu over te twisten. In het najaar krijgen wij een rapportage van hoe het staat met de omvorming naar de bredere profielen.

Wel is zeker dat het technisch vmbo de komende jaren nog meer in de gevarenzone komt door krimp, het feit dat het aantal leerlingen die kiezen voor het technisch vmbo, niet zal toenemen. Daarom zien wij graag dat OCW het verloop van het aantal vmbo-techniekafdelingen goed volgt, zodat wij tijdig in kunnen grijpen als een regio zonder harde technische profielen dreigt te komen te zitten. Dat is heel wat beter dan de methode "als het kalf verdronken is". Ik vraag dus sterke regie van de staatssecretaris op dit punt. Ik heb verder geen moties.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug

Archief > 2016 > juni