Bijdrage Carola Schouten aan het voortgezet algemeen overleg Participatiewet (AO d.d. 16/03)

woensdag 23 maart 2016 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   VAO Participatiewet (AO d.d. 16/03)

Kamerstuk:    34 352          

Datum:           23 maart 2016

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg hebben wij uitgebreid gesproken over het feit dat de overheid zelf achterloopt bij het realiseren van voldoende banen voor arbeidsgehandicapten. Om daar toch wat meer druk op te leggen en de urgentie te benadrukken, dien ik de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de overheid achterloopt bij het realiseren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking;

constaterende dat het bij sommige onderdelen van de overheid goed gaat en bij andere onderdelen niet goed;

overwegende dat de volgende tussenmeting voor de banenafspraak pas in juli beschikbaar is;

verzoekt de regering om overheidsonderdelen die nu achterlopen bij het realiseren van banen, met klem aan te sporen daar snel verbetering in te brengen;

verzoekt de regering tevens om half mei aan de Kamer te rapporteren over de actuele stand van zaken bij de overheidsonderdelen die nu achterlopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten, Kerstens, Karabulut en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 4 (34352).

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):
Ik dien de volgende motie in omdat heel veel werkgevers vragen om ook te kijken wat mensen in de praktijk kunnen en dat mee te laten tellen, ook bij de bepaling van hun loonwaarde. Dat klinkt altijd wat technisch, maar het komt erop neer dat we ook in de praktijk laten vaststellen wat mensen kunnen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vaststelling van de verminderde loonwaarde van mensen met een arbeidsbeperking met gevalideerde methodes op de werkvloer in de praktijk plaatsvindt;

overwegende dat op deze wijze goed in de praktijk vastgesteld kan worden of iemand binnen de doelgroep van de banenafspraak valt;

constaterende dat sociale partners in De Werkkamer met elkaar in gesprek zijn over het invoeren van een dergelijke praktijkroute;

verzoekt de regering om een "praktijkroute" voor bepaling van verminderde loonwaarde mogelijk te maken, waarbij de werkvloer en gemeenten samenwerken, waardoor deze groep toegelaten wordt tot het doelgroepregister voor de banenafspraak,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Schouten en Pieter Heerma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 5 (34352).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november