Bijdrage Carola Schouten aan het plenair debat over het leningenprogramma voor Cyprus

dinsdag 23 april 2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carola Schouten aan een plenair debat met minister Dijsselbloem van Financiën

Onderwerp:   Debat over het leningenprogramma voor Cyprus

Kamerstuk:    21 501 - 07

Datum:            23 april 2013

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik ontkom er niet aan om toch nog wat te zeggen over de Klaverbokaal. Die moet gaan naar degene die vandaag misschien de opmerkelijkste actie had, of juist niet had. Diegene was volgens mij de heer Van Dijck. Dit is voor zover ik heb meegemaakt, namelijk het eerste eurodebat waarin hij geen motie heeft ingediend om een land uit de eurozone te zetten. De heer Klaver moet dat zwaar in overweging nemen.

We hebben met elkaar natuurlijk wel een serieus debat gevoerd. Dit is een debat in een hele reeks. Er zijn twee punten waarop ik nog een nadere duiding van de minister wil krijgen. Ik heb gevraagd hoe het kan dat het percentage van de staatsschuld in maart lager was dan in november. De minister gaf aan dat we toen vier maanden verder waren en dat de situatie eigenlijk ook was verslechterd. Hij gaf ook aan dat er in november een ander pakket voorlag. Mijn conclusie is dat het redelijker zou zijn om te veronderstellen dat de bijdrage dan veel hoger zou zijn geworden, terwijl die nu van 56% is gedaald naar 40%. Hoe verklaart de minister dat het percentage van de staatsschuld destijds niet verhoogd is maar juist verlaagd? Ik zou dan toch de andere kant op redeneren.

Mijn tweede vraag gaat over de bijdrage van de depositohouders van de twee banken. Is die bijdrage voldoende? De minister heeft geschetst hoe het proces verloopt. Als ik het goed heb, zou de bijdrage 8,3 miljard euro in totaal moeten zijn, ook binnen dit pakket. Mijn concrete vraag was: wordt die 8,3 miljard euro daadwerkelijk opgehaald? Kan de minister daar iets concreets over zeggen? Ik dank hem voor zijn uiteenzetting over het proces.

Alles afwegende heb ik vol overtuiging samen met de heer Dijkgraaf de motie op stuk nr. 1036 ingediend, omdat volgens ons echt serieus gekeken zou moeten worden naar alternatieven, met name voor Cyprus. Er moet bekeken worden of er alternatieve wegen mogelijk zijn in plaats van dit steunpakket, omdat wij de overtuiging hebben dat het misschien op korte termijn soelaas biedt, maar dat het op langere termijn het land in zwaardere problemen brengt. Misschien staan wij hier over een paar maanden weer, omdat het toch allemaal niet toereikend bleek. Onze fractie zal dus niet instemmen met dit pakket.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november