Schriftelijke vragen Carla Dik, Carola Schouten: mantelzorgers die weinig steun hebben aan hun baas

vrijdag 07 juni 2013 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Carola Schouten als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Mantelzorgers die weinig steun hebben aan hun baas

Kamerstuk:   2013Z11578

Datum:            7 juni 2013

Vraag 1

Herkent u zich in de problematiek zoals deze in het bericht ‘mantelzorgers hebben weinig steun aan baas’ naar voren wordt gebracht?

Vraag 2

Bent u met mij van mening dat het, gezien de omvangrijke hervormingen in de AWBZ, noodzakelijk is dat werkgevers hun beleid verbeteren voor mantelzorgers die werk en zorgtaken met elkaar willen combineren? 

Vraag 3

Bent u bereid met de sociale partners om tafel te zitten om nadere afspraken te maken, waarbij mantelzorg beter bespreekbaar wordt gemaakt met de werkgever, de werkgever beter gaat kijken naar de mogelijkheden en oplossingen zoals tijd voor tijd, flexibele uren en thuiswerken?

Vraag 4

Welke aanvullende maatregelen worden er door u voor mantelzorgers genomen die hun zorgtaken met werk willen combineren? 

Vraag 5

Bent u van plan in de brief over mantelzorg specifiek in te gaan op de relatie arbeid-mantelzorg?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

december 2019

juni

september 2018

juni 2017

mei

april

februari

januari

december 2016

november