Kandidaatstelling Tweede Kamer

Uiterlijk volgend jaar 17 maart 2021 gaat Nederland weer naar de stembus om 150 mensen te kiezen die namens hen mogen spreken en stemmen in de Tweede Kamer. Deze volksvertegenwoordigers hebben een bijzondere en belangrijke opdracht, en de ChristenUnie is daarom op zoek naar de best mogelijke kandidaten voor op de kandidatenlijst. Bent u het aanstaande Kamerlid dat wij zoeken?

Op deze pagina leest u wat wij van onze kandidaten verwachten:

De fractie van de ChristenUnie in de Tweede Kamer: 

 • vertegenwoordigt de ChristenUnie en haar kiezers in de landelijke politiek;
 • is in staat om het profiel van de ChristenUnie uit te dragen, kan hiervoor de juiste prioriteiten
 • stellen en weet daar creatief en ondernemend mee om te gaan; 
 • is in staat om situaties te herkennen of te creëren om de unieke ChristenUnie-inhoud relevant en zichtbaar in de media uit te dragen;
 • staat open voor brede afstemming en samenwerking in de partij en discussie met de achterban; 
 • opereert in een breed netwerk van maatschappelijke organisaties;
 • vormt een goed te managen en hecht team van dienstbare mensen, die het partij- en fractiebelang willen stellen boven het individuele belang. 

Profielschets kandidaten positie 2 tot en met 15: 
De kandidaten op de posities 2 tot en met 15 moeten direct beschikbaar en geschikt zijn om Tweede Kamerlid te worden. Van hen wordt een intensieve bijdrage aan de landelijke campagne verwacht.

Deze kandidaten zijn gevarieerd in leeftijd, culturele achtergrond, deskundigheid, geslacht en regio van herkomst. Ze vormen samen een afspiegeling van de brede achterban van de ChristenUnie. Bij de samenstelling van de lijst wordt gestreefd naar een goede balans tussen vernieuwing en continuïteit.

Een Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie: 

 • is herkenbaar als christen, is lid van de ChristenUnie en onderschrijft hiermee de grondslag;
 • is thuis in het gedachtegoed van de ChristenUnie;
 • is bereid de bewilligingverklaring, waarin de gedragscode en binding aan het partijprogramma zijn opgenomen, te ondertekenen; 
 • is zorgvuldig, transparant, betrouwbaar en integer;
 • heeft aantoonbare politieke of bestuurlijke ervaring;
 • is primair generalist, bij voorkeur met een specialisatie op één of meer beleidsvelden die voor het profiel van de ChristenUnie relevant en gezichtsbepalend zijn; 
 • heeft een goed analytisch denkvermogen op academisch niveau*;
 • kan zich snel in kwesties verdiepen, kennis vergaren en onderwerpen simultaan hanteren;
 • is vaardig in woord en geschrift en hanteert een voor iedereen begrijpbaar taalgebruik;
 • is authentiek en politiek consistent en waait niet mee met mediahypes;
 • is een goede debater en onderhandelaar;
 • moet minimaal één en bij voorkeur meer specifieke doelgroepen aanspreken;
 • is een netwerker en heeft een groot netwerk in verwante organisaties;
 • kan goed luisteren naar verhalen uit de samenleving en gebruikt deze voor politieke meningsvorming; 
 • is een teamspeler;
 • is stressbestendig, kan presteren onder druk en op cruciale momenten;
 • is in staat en bereid tot kritische zelfreflectie en staat open voor coaching en kritiek;
 • is in staat om vanuit inhoud doordachte oneliners af te geven;
 • weet (moderne) media te benutten en zich een eigen plek in de media, in de breedste zin, te verwerven en daar effectief te opereren; 
 • is in staat om het verkiezingsprogramma helder uit te dragen.

Om deze kwaliteiten tot hun recht te laten komen, zijn een goede gezondheid en een evenwichtige thuissituatie noodzakelijk. 

Profiel kandidaten 16 tot en met 50 
Vanaf positie 16 bestaat de kandidatenlijst uit een brede mix van kandidaten. Zij worden geacht actief bij te dragen aan de campagne in hun doelgroep en /of regio. 

Kandidaten hiervoor zijn: 

 • potentiële kandidaten voor de toekomstige top van de lijst;
 • talentvolle nieuwkomers in de politiek;
 • ervaren bestuurders met een groot netwerk;
 • ambassadeurs van de ChristenUnie met een regionaal profiel;
 • vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen.

Een kandidaat voor de kandidatenlijst plaats 16-50 van de ChristenUnie: 

 • is herkenbaar als christen, is lid van de ChristenUnie en onderschrijft hiermee de grondslag;
 • is bereid de bewilligingverklaring, waarin de gedragscode en binding aan het
 • partijprogramma zijn opgenomen, te ondertekenen; 
 • kan zijn of haar omgeving mobiliseren en motiveren voor de ChristenUnie;
 • heeft een netwerk in maatschappelijke organisaties;
 • is, in het geval van potentials, bereid te werken aan eigen ontwikkeling.

Solliciteren
U kunt solliciteren via het sollicitatieformulier tot uiterlijk 23 april 2020 23.59u. De sluitingsdatum was eerder 13 april, maar is vanwege de huidige omstandigheden tien dagen uitgesteld. Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de secretaresse van de selectiecommissie Bianca van der Horst via biancavanderhorst@christenunie.nl of 033-4226969. Uiteraard behandelen we uw sollicitatie met discretie.

Solliciteren

*De commissie kijkt hierbij niet naar een specifiek opleidingsniveau, maar vooral naar het bewezen analytisch denkvermogen.