Wat vindt de ChristenUnie van de financiering van instellingen vanuit onvrije landen?

Alle mensen hebben in Nederland het recht om in vrijheid hun geloof en overtuiging te delen, met elkaar, met hun kinderen en in de samenleving. De vrijheden in onze samenleving mogen niet worden misbruikt voor het prediken en opleggen van onvrijheden.
Het is onverteerbaar dat hier vanuit onvrije landen geld wordt gestopt in islamitische organisaties, terwijl je in sommige landen waar het geld vandaan komt nog niets eens een kerk mag bouwen of een Bijbel bij je mag hebben. De ChristenUnie spant zich al langer in om dit tegen te gaan. Zo is in de Kamer een motie aangenomen van Gert-Jan Segers die de regering vraagt geen financiering toe te staan van instellingen vanuit landen die zelf geen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting kennen.

Ook in het regeerakkoord zijn hier afspraken over gemaakt: ‘Beïnvloeding vanuit onvrije landen en organisaties via social media of door de financiering van organisaties in Nederland is onwenselijk. Voorkomen moet worden dat vanuit het buitenland via geldstromen naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht. Daartoe zullen deze geldstromen meer transparant gemaakt worden. Wederkerigheid vormt hierbij een belangrijke toetssteen. Geldstromen vanuit onvrije landen, waarbij misbruik wordt gemaakt van onze vrijheden, zullen zoveel mogelijk worden beperkt.’

De recente berichtgeving onderstreept nog maar eens de noodzaak hiertoe: de financiering vanuit onvrije landen moet stoppen. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie zal het kabinet blijven aansporen om hier werk van te maken.