Jeugd en Gezin: de Rode Draad

rodedraad.jpg
HenkW2.jpeg
Door Henk Wever op 13 september 2023 om 20:00

Jeugd en Gezin: de Rode Draad

Het afgelopen jaar verzamelden we met het Themanetwerk Jeugd en Gezin een heleboel input. Deze input werd gebundeld in "De Rode Draad". 

Het afgelopen jaar hebben we met het Themanetwerk Jeugd en Gezin een aantal deelsessies en themabijeenkomsten georganiseerd. Zo was er o.a. een deelsessie tijdens het ChristenUnie congres, meerdere workshops tijdens het netwerksymposium Jeugd en Gezin en een deelsessie over de kinderopvang. Gedurende alle bijeenkomsten werd een duidelijke rode draad zichtbaar. Een aantal onderwerpen werd breed gedragen door de leden van het themanetwerk, ze kwamen meermaals terug tijdens de verschillende bijeenkomsten. Daarom besloten we als kerngroep om deze onderwerpen te bundelen en op te schrijven in een document, dat we uiteindelijk "De Rode Draad" zijn gaan noemen.

Toen duidelijk werd dat er verkiezingen zouden komen, kwam het schrijven van de rode draad in een stroomversnelling. Voor de zomer deelden we een concept met het hele themanetwerk met de vraag om input. Ook de leden van PerspectieF ChristenUnie jongeren en het wetenschappelijk instituut vroegen we om input. 

Met alle nieuwe ideeën, aanvullingen en kritische noten zijn we aan de slag gegaan om een definitieve versie van "De Rode Draad" te schrijven. Deze hebben we aangeboden aan de verkiezingsprogrammacommissie als breed gedragen visie op jeugd en gezin vanuit het themanetwerk. We hopen daarmee de commissie te hebben geïnspireerd bij de ingewikkelde taak om een verkiezingsprogramma te schrijven voor de komende Tweede kamerverkiezing. 

De hele Rode Draad kunt u lezen via de link onder dit artikel.

Bijlagen

Labels: