Noodklok over technisch vmbo: ChristenUnie wil nieuwe waardering vmbo, techniek en vakmanschap

Vak onderwijs boren
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 1 november 2016 om 07:43

Noodklok over technisch vmbo: ChristenUnie wil nieuwe waardering vmbo, techniek en vakmanschap

Vanochtend luidt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins samen met VNO-NCW en MKB-Nederland in de Volkskrant de noodklok over de positie van het technisch vmbo-onderwijs. De ChristenUnie wil dat er een ‘nieuwe waardering van het technisch beroepsonderwijs’ komt en vindt dat de overheid daaraan mee moet betalen. Bruins komt vandaag met een actieplan om ‘de gouden handen van Nederland’ meer kans te geven, waarbij er speciale aandacht is voor techniek en specialistisch vakmanschap.

De ChristenUnie, VNO-NCW en MKB-Nederland constateren dat er nog veel schort aan de bekostiging van het vmbo, de beschikbaarheid van technisch vmbo in de regio en de invoering van de nieuwe profielenstructuur waardoor het aanbod van vmbo-scholen verder verschraalt. De nieuwe profielenstructuur heeft ten doel de bestaande VMBO-techniekopleiding te verbreden, maar zonder dat er extra geld beschikbaar voor is gesteld. Veel technische vmbo’s dreigen daardoor te sluiten: zij kunnen de nieuwe profielenstructuur niet rond krijgen.

In het actieplan van Bruins wordt extra geld uitgetrokken voor het technisch vmbo, komen er meer meester-gezelplaatsen en wordt een scholingsbeurs voor werkenden met een vmbo- of mbo-diploma geïntroduceerd, zodat zij zich ook tijdens hun arbeidzame leven kunnen doorontwikkelen. De ChristenUnie reserveert in het verkiezingsprogramma geld om dit te kunnen bekostigen.

Eppo Bruins: “Er wordt al veel te lang gesproken over ‘hoog- en laagopgeleid’. Laten we in plaats daarvan praten over 'praktisch en theoretisch geschoold’. We gaan de gouden handen van onze jongens en meisjes op het vmbo heel hard nodig hebben als we in de toekomst slimme producten willen maken die we wereldwijd kunnen exporteren. Technici en vakspecialisten, mensen die verstand hebben van machines en échte producten: we hebben ze keihard nodig.”

Labels: ,