‘Zilveren stembusakkoord’ om voltooid leven te voorkomen

topbanner waardevol oud worden
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 22 november 2016 om 05:30

‘Zilveren stembusakkoord’ om voltooid leven te voorkomen

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, omroepbaas Jan Slagter en ouderenbond KBO-PCOB doen vandaag een eerste aanzet voor een maatschappelijk en politiek breed gedragen ‘zilveren stembusakkoord’. Daarin staan voorstellen om te voorkomen dat mensen hun leven als voltooid gaan ervaren. In dagblad Trouw doen zij een brede oproep om mee te denken over thema’s als eenzaamheid, waardering van ouderdom, zorg en zingeving.

De voorstellen voor het stembusakkoord zijn wat de initiatiefnemers betreft nog in concept. “Het is niet in beton gegoten, we nodigen iedereen uit hun ideeën in te brengen,” stelt Segers. “Na het debat over hulp bij zelfdoding op het moment dat iemand zijn leven als voltooid ervaart – waarin we principieel tegenover elkaar kunnen staan –, staan we nu samen voor de uitdaging om zoveel mogelijk te voorkómen dat mensen hun leven als voltooid ervaren.”

Ook volgens Jan Slagter moet er breed draagvlak kunnen zijn voor een gezamenlijk voorstel. “Overheid en samenleving hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ouderen een betekenisvolle plek te geven in de maatschappij. Samen moeten we ons inzetten om ouderen een volwaardig leven te geven in plaats van een voltooid leven.”

Segers: “Achter de term ‘voltooid leven’ gaat vaak veel leed schuil. Als ouderen het gevoel hebben dat ze niet meer van waarde zijn, is dat niet alleen hún probleem, maar bovenal het probleem van een samenleving die ouderdom te weinig waardeert. Ik geloof in een samenleving waarin zij liefdevolle zorg krijgen, zich gezien voelen en naar vermogen mee kunnen doen."

Lees hier de voorstellen:

Labels: ,