Geef omwonenden grotere rol bij herbestemming kerk

Kerk amsterdam
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 29 november 2016 om 15:57

Geef omwonenden grotere rol bij herbestemming kerk

Carla Dik-Faber riep vorige week op tot een grotere rol voor de directe omgeving bij herbestemming van een kerk, vandaag kreeg ze bijval van de Tweede Kamer. De motie hierover, maar ook twee andere moties over religieus erfgoed werden vandaag aangenomen. Gert-Jan Segers en Alexander Pechtold organiseerden vorige maand al een ronde tafelgesprek waar verschillende experts en betrokken organisaties naar de Tweede Kamer kwamen om over de toekomst van ons religieus erfgoed te spreken.

Vanuit dit ronde tafelgesprek ontstond een beeld van wat er speelt rondom religieus erfgoed. De komende tientallen jaren komt er een grote uitdaging om het religieus erfgoed te behouden, zowel bij huidig gebruik als bij herbestemming. Daarom dienden de ChristenUnie en D66 bij de begroting cultuur een aantal moties in. Als eerste met de opdracht aan minister Bussemaker om in gesprek te gaan met de partners van de samenwerking Agenda Toekomst Religieus Erfgoed. Samen met hen gaat ze kijken wat er in de komende jaren nodig is voor een toekomstbestendig religieus erfgoed. Voor veel kerken zijn de stook- en energiekosten een grote kostenpost. Het is moeilijk om deze kosten terug te dringen, door de grote open ruimte (het schip) en de beperkingen die aan een monument worden gesteld. Daarom is er ook een motie ingediend die de minister oproept mogelijkheden in kaart te brengen waarmee kerken kunnen verduurzamen met behoud van hun cultuurhistorische waarde.

Daarnaast was een voorstel aangenomen om de directe omgeving een grotere rol te geven bij de herbestemming van een kerk. Carla Dik-Faber:“Kerken zijn beeldbepalend en voor veel Nederlanders dragers van herinneringen aan belangrijke momenten in het leven. Behoud van religieus erfgoed is echter niet makkelijk door achterstallig onderhoud en leegstand. De ChristenUnie is in eerste instantie voor het behouden van de oorspronkelijke functie van kerken. Door nevengebruik groeit de sociale functie die de kerk in de wijk, dorp of stad heeft. Wanneer dat niet meer houdbaar is, moet op lokaal niveau de beslissing voor herbestemming worden genomen door omwonenden.”

Tijdens de behandeling van de begroting Cultuur in de Tweede Kamer vroeg de ChristenUnie ook aan het kabinet om zich in te zetten voor het Nationaal Holocaust Museum, waarvan de eerste fase inmiddels gerealiseerd is. De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn nog steeds voelbaar in ons land, maar het kabinet wil vooralsnog niet financieel meewerken aan dit museum. De ChristenUnie vraagt de minister dit standpunt te heroverwegen. Ook vraagt de ChristenUnie aandacht voor monumenten in het door aardbevingen geteisterde Groningen. In haar verkiezingsprogramma maakt de ChristenUnie extra geld voor vrij voor het behoud van religieus erfgoed en monumenten.

Labels: ,