ChristenUnie wil ‘vredesrechter’ op buurtniveau

rechter
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 30 november 2016 om 23:16

ChristenUnie wil ‘vredesrechter’ op buurtniveau

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil dat er zogeheten ‘vredesrechters’ komen die laagdrempelig en dicht bij mensen in de buurt recht kan spreken. Deze buurtrechters kunnen net als de van tv bekende ‘rijdende rechter’ bemiddelen en rechtspreken in kleine zaken.

Volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is door het sluiten van rechtbanken de afstand tot de rechter steeds groter geworden. En door bezuinigingen staat bovendien de toegang tot het recht onder druk.

Vredesrechters kunnen in een vroeg stadium worden ingeroepen voor een onafhankelijk oordeel, zodat een burenruzie niet verder escaleert en ook in kleine zaken recht kan worden gehaald.

Segers: “Als deze vredesrechter regelmatig langskomt in wijken en buurten, dan helpt dat om verhoudingen te herstellen en de samenleving veilig en leefbaar te maken. De vredesrechter kan daarmee uiteindelijk ook de gewone rechtspraak ontlasten.”

Segers dient morgen een motie in om het kabinet onderzoek te laten doen naar de verschillende mogelijkheden voor het invoeren van vredesrechters. Dan moet ook bekeken worden waar de grens ligt waarover de vredesrechters zich mogen uitspreken. “Het zal ergens het midden moeten houden tussen rechtspraak en mediation,” stelt Segers.

In België en Frankrijk kennen ze deze vorm van ‘echte rijdende rechters’ al.

Labels: