Reactie op rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap

saaba4z8ofu-david-straight
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 7 december 2016 om 16:38

Reactie op rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap

Vandaag is de Staatscommissie Herijking Ouderschap met haar rapport gekomen, waarin de commissie pleit voor een grondige herziening van de wetgeving rond ouderschap en gezag. Dit rapport vraagt om nadere bestudering en vervolgens een stevig debat. Het is goed dat het kabinet daar de tijd voor neemt.

De ChristenUnie-fractie maakt zich wel zorgen over de richting die de commissie-Wolfsen wijst. Gert-Jan Segers: “Voor de ChristenUnie-fractie staat bij de wetgeving rond ouderschap en ouderlijk gezag het belang van het kind voorop. Kinderen zijn gebaat bij het opgroeien in een stabiele gezinssituatie. De commissie kiest ervoor om uitzonderlijke situaties juridisch te regelen door ook meerouderschap toe te staan. Dit is een juridificering van uitzonderingen die ver af staat van de biologische werkelijkheid. Ieder kind wordt namelijk geboren uit één vader en één moeder, dat was zo, dat is zo en dat blijft zo. Los van inhoudelijke bezwaren, is het de vraag wat de internationale consequenties zijn van deze voorstellen. Daarnaast heb ik zorgen bij een wettelijke regeling voor draagmoederschap. Ook hier is het zeer de vraag of het eenvoudiger maken van draagmoederschap  in het belang van kinderen is. Want voor de ChristenUnie gaat het belang van het kind vóór de rechten van ouders.”

Labels: ,