ChristenUnie wil landelijk uitstapprogramma prostituees

rosse+buurt
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 8 december 2016 om 16:45

ChristenUnie wil landelijk uitstapprogramma prostituees

De ChristenUnie wil dat de minister van Veiligheid en Justitie 100.000 euro extra vrijmaakt voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma’s voor prostituees. Dat staat in een aangenomen amendement van ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers. De SGP is mede-indiener van het amendement.

Gert-Jan Segers: “Via de Regeling Uitstapprogramma Prostituees II is tot 2018 jaarlijks 3 miljoen euro beschikbaar en toegewezen. Het extra geld dat we met dit amendement vrijmaken is bedoeld voor regio’s waar nu geen of onvoldoende uitstapprogramma’s voor prostituees beschikbaar zijn. Nieuwe initiatieven in dergelijke regio’s moeten de kans krijgen om ook aanspraak te maken op financiering.”

Labels: ,