Na 'worsteling' geen steun Oekraïneverdrag

Vlaggen Europa
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 20 december 2016 om 09:30

Na 'worsteling' geen steun Oekraïneverdrag

De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer stemt niet in met het Oekraïneverdrag en de bijbehorende verklaring. Volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is het verdrag 'een ouderwets groot dilemma', met relaties met andere landen enerzijds en het vertrouwen van de burger anderzijds. "Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Daarom geeft dat nu de doorslag," stelt hij in Nederlands Dagblad.

Segers ziet hoe de vertrouwensrelatie tussen burger en politiek erg onder druk staat. "Veel partijen in de Tweede Kamer hebben gezegd dat de uitslag van het referendum overgenomen zou worden als de kiesdrempel werd gehaald. Dat maakt het 'nee' buitengewoon zwaarwegend."

Voor de ChristenUnie telt mee of de schade die ontstaat door het verwerpen van het verdrag, te repareren is. "De relatie met Oekraïne hangt niet alleen af van dit associatieverdrag en is ook te bestendigen in afspraken onderling."

Bekijk hier de gehele bijdrage van Gert-Jan Segers aan het debat van gisteravond.

Labels: ,