ChristenUnie: maak ook prostitutiewebsites verantwoordelijk bij mensenhandel

Webcam
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 21 december 2016 om 22:15

ChristenUnie: maak ook prostitutiewebsites verantwoordelijk bij mensenhandel

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers wil dat de minister van Veiligheid en Justitie actie onderneemt tegen prostitutiewebsites die een platform bieden voor mensenhandel. Via dergelijke websites kunnen mensen hun seksuele diensten aanbieden. Deze week deed de rechter uitspraak in de Zeeuwse zedenzaak, waarbij meerdere verdachten terecht stonden voor seksueel misbruik van een minderjarige die haar diensten op die manier aanbood.

Gert-Jan Segers: “Ik vind dat zulke websites een verantwoordelijkheid hebben om mensenhandel en ontucht met minderjarigen te voorkomen. Ik wil dat de minister optreedt tegen websites die de gelegenheid bieden om in contact te komen met minderjarige prostituees of onvoldoende tegengaan dat hun website daarvoor wordt gebruikt. De huidige wetgeving moet streng worden gehandhaafd of anders aangepast. Het komt zelfs voor dat websites politielogo’s plaatsen om de indruk te wekken dat er niets aan de hand is. Dat kan echt niet.”

 Vragen van het lid Segers aan de minister van Veiligheid en Justitie over de rol van prostitutiewebsites bij mensenhandel

  1. Kent u het bericht ‘Kinky.nl betreurt misbruik minderjarige’? (Omroep Zeeland, 19 december 2016)
  2. Klopt het dat in sommige zaken rond minderjarige slachtoffers van mensenhandel of ontucht het contact met de slachtoffers begint op websites waar mensen hun seksuele diensten kunnen aanbieden?
  3. Hoe kijkt u aan tegen de rol van dergelijke websites? Vindt u dat zij genoeg doen om slachtofferschap tegen te gaan?
  4. Is het al voorgekomen dat dergelijke websites strafrechtelijk zijn vervolgd voor hun aandeel in (het mogelijk maken van) de mensenhandel of seksueel contact met een minderjarige? Zo ja, hoe vaak is het tot een veroordeling gekomen? Zo nee, hoe verklaart u dat?
  5. Op grond van welke strafrechtelijke bepalingen zouden websites die mensenhandel of ontucht met een minderjarige mede mogelijk maken aangepakt kunnen worden? Bent u bereid te onderzoeken of de huidige strafrechtelijke bepalingen rond mensenhandel en seksueel contact met minderjarigen afdoende zijn om de genoemde websites aan te pakken? Zo nee, waarom bent u van mening dat de huidige strafrechtelijke bepalingen afdoende zijn?
  6. Zijn dergelijke websites straks onder de Wet regulering prostitutie vergunningplichtig? Zo ja, in welke gevallen?
  7. Bent u ermee bekend dat in de strafzaak waar Omroep Zeeland in het genoemde bericht over schrijft verdachten in contact kwamen met het slachtoffer via de website kinky.nl, een seksadvertentie-website van Midhold BV in Den Haag? Bent u ermee bekend dat op de website kinky.nl onder het kopje 'veilig afspreken' het politie-logo staat of heeft gestaan? Bent u met mij van mening dat het onwenselijk is dat dergelijke website de indruk wekken samen te werken met de politie door gebruik te maken van het politie-logo? Wat gaat u doen om te voorkomen dat dergelijke website het politie-logo gebruiken?
  8. Kunt u aangeven wat overigens uw beleidsvoornemens zijn omtrent websites die gelegenheid bieden in contact te komen met minderjarige prostituees of onvoldoende tegengaan dat hun website daarvoor wordt gebruikt?

Labels: , ,