Brede coalitie komt met manifest ‘Waardig ouder worden’

Verpleegster met oude vrouw.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 31 januari 2017 om 05:30

Brede coalitie komt met manifest ‘Waardig ouder worden’

Politieke partijen, maatschappelijke organisaties en bekende Nederlanders scharen zich achter plan voor welzijn alle ouderen

In een breed gedragen manifest pleiten ChristenUnie, SP en CDA, ouderenorganisatie KBO-PCOB, Omroep MAX, maatschappelijke organisaties en een groot aantal bekende Nederlanders voor een aantal actiepunten waardoor het welzijn en kwaliteit van leven van ouderen weer kan toenemen. In het manifest pleiten deze partners onder meer voor een minister voor ouderenbeleid, een actieprogramma voor de herwaardering van ouderdom, meer ondersteuning voor mantelzorg en vrijwilligerswerk en huisbezoeken om eenzaamheid tegen te gaan. Vanaf vandaag kan iedereen via www.waardigouderworden.nl het manifest ondertekenen.

 Partijleider Gert-Jan Segers (ChristenUnie), omroepdirecteur Jan Slagter (MAX) en directeur van de ouderenbonden Manon Vanderkaa (KBO-PCOB) namen in november het initiatief voor de samenwerking. Aanleiding was de discussie over ‘voltooid leven’. Volgens de deelnemende partners moet éérst werk worden gemaakt van het voorkómen van voltooid leven, voor de discussie over voltooid leven kan worden gevoerd.

Politiek
ChristenUnie, SP en CDA nodigen de komende tijd andere politieke partijen uit om zich óók aan te sluiten bij het manifest. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers: “Over de plannen rond 'voltooid leven' zullen de meningen blijven verschillen. Maar waar we elkaar politiek en maatschappelijk wel zouden kunnen vinden, is in een inzet voor een samenleving waarin ouderen gezien en gewaardeerd worden. Met een gezamenlijke agenda voor ‘Waardig ouder worden’ kunnen we daar werk van maken.”

Mona Keijzer (CDA): “Onder ouderen is eenzaamheid een groot probleem. Daarnaast raken, door alle hervormingen, familie en mantelzorgers overbelast. We moeten hier samen met elkaar iets doen. Het CDA wil daarom met al deze partijen en organisaties stappen zetten om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.”

SP-Kamerlid Renske Leijten: “De laatste jaren is in alle rust genieten van je oudedag voor steeds meer ouderen uit zicht geraakt. Ouderen voelen zich soms afgeschreven. Daarom kiest de SP vol voor goede zorg en begeleiding waar nodig , en een plek voor ouderen midden in onze samenleving.”

Initiatief
De ChristenUnie, KBO-PCOB en Omroep MAX zijn initiatiefnemers van het manifest ‘Waardig ouder worden’. Zij benadrukken het belang van de plannen in het manifest. Vanderkaa (KBO-PCOB): “Het aantal kwetsbare ouderen in Nederland neemt de komende jaren toe. Daarom is het van wezenlijk belang dat er een coördinerend bewindspersoon ouderenbeleid komt die zaken als werk, wonen en zorg integraal bekijkt en de herwaardering voor ouderdom op de kaart zet.”

Slagter (Omroep MAX): “Overheid en samenleving hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ouderen een betekenisvolle plek te geven in de maatschappij. Samen moeten we ons inzetten om ouderen een volwaardig leven te geven in plaats van een voltooid leven.”

Meer steun
Behalve maatschappelijke organisaties als Stichting Present en Coalitie Erbij, zorginstellingen en beroepsorganisaties heeft ook een groot aantal bekende Nederlanders steun uitgesproken voor het manifest. Onder hen zijn onder meer Willeke Alberti, Bart Chabot, Jack van Gelder, Dolf Jansen, Martine van Os, Huub Stapel en Peter van Uhm. Ook Hugo Borst en Carin Gaemers, die met een eigen manifest al eens aandacht vroegen voor de ouderenzorg ondersteunen ‘Waardig ouder worden’. Zie voor alle ondertekenaars www.waardigouderworden.nl.

Via www.waardigouderworden.nl kan vanaf vandaag iedereen het manifest ondertekenen.

Labels: ,