ChristenUnie presenteert Fries verkiezingsprogramma

frrysk
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 3 februari 2017 om 18:01

ChristenUnie presenteert Fries verkiezingsprogramma

De ChristenUnie presenteerde vandaag haar Friese verkiezingsprogramma in Earnewâld. 

Het past bij de ChristenUnie om met een Fries programma te komen. “Wij hebben ons altijd al ingezet voor de tweede rijkstaal, het Fries. We willen het verankeren in de grondwet. Daarnaast willen we ook extra geld voor het Fries bij de Omrop Fryslân. Beide elementen staan ook in het verkiezingsprogramma”, zo zegt Gerben Huisman, de hoogste kandidaat (nr. 11) van de ChristenUnie uit Fryslân. Hij overhandigde vanmiddag het Friese programma aan Ynze de Boer, woordvoerder Fries van de provinciale Staten en voorzitter van het Statencomité Frysk.

Het Fries blijft hoog op de agenda van de ChristenUnie staan. Dat geldt ook voor de provincie Fryslân. Als het aan de ChristenUnie ligt komen er regionale ontwikkelagenda’s waarin concrete afspraken tussen de regio en het Rijk worden gemaakt over investeringen op het terrein van wegen, openbaar vervoer, wonen en snel internet. Zo wil de ChristenUnie onder andere de reistijd tussen Fryslân en de rest van Nederland verkorten. Maar ook extra investeren in Defensie waardoor de werkgelegenheid in Leeuwarden op de vliegbasis wordt uitgebreid.

Klik hier om het Friese verkiezingsprogramma te downloaden.

Labels: