Eerste Kamer stemt voor financiering godsdienstonderwijs op openbare scholen

CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 14 februari 2017 om 15:56

Eerste Kamer stemt voor financiering godsdienstonderwijs op openbare scholen

De Eerste Kamer stemde vandaag voor een initiatiefwet, waarvan ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind mede-indiener is, om godsdienstonderwijs op openbare scholen te financieren. 

Nu is het godsdienstig en humanistisch onderwijs nog afhankelijk van subsidies, maar door deze wet wordt hier structureel geld voor vrijgemaakt. De wet biedt hierdoor meer zekerheid aan docenten.

Joël Voordewind: “Het is goed dat ook de Eerste Kamer voor het wetsvoorstel stemde. Hierdoor zijn docenten die godsdienstig en humanistisch onderwijs geven in de toekomst zeker van hun baan en worden ze gelijkgesteld qua arbeidsvoorwaarden met hun collega-docenten op scholen.”

Bij de behandeling van het initiatiefvoorstel van PvdA, CDA en ChristenUnie diende ChristenUnie-senator Mirjam Bikker een motie in, waarmee wordt geregeld dat er extra geld komt om de verwachte groei van godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen. Deze motie werd aangenomen. Mirjam Bikker: " De afgelopen jaren schoot de financiële bijdrage voor dit onderwijs telkens te kort. Als ouders ervoor kiezen om hun kinderen deze lessen te laten volgen, dan moet dat mogelijk zijn. Staatsecretaris Dekker was echter niet van plan om extra geld apart te zetten voor de verwachte verdere groei van godsdienstonderwijs op openbare scholen. Ik ben blij dat dit nu alsnog geregeld wordt"

Labels: ,