Eppo Bruins krijgt uitleg over regionale ketenaanpak rond kwetsbare jongeren

DSC_7955bk
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 15 februari 2017 om 17:08

Eppo Bruins krijgt uitleg over regionale ketenaanpak rond kwetsbare jongeren

Nederland telt maar liefst 66.000 jongeren die geen opleiding meer volgen, geen werk of uitkering hebben en ook nergens staan ingeschreven. Met een bbl-traject op maat helpen Landstede in Harderwijk, Mijnschool en de Inclusief Groep deze kwetsbare jongeren. Eppo Bruins, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, kwam maandagmiddag 13 februari naar Nunspeet en Harderwijk om meer te horen en zien over deze regionale ketenaanpak rond leren en werken.

Het bezoek startte in Nunspeet in bakkerij en lunchroom Uniek waar ook jongeren met een zorgachtergrond werken. Hij sprak er met drie studenten van de academie voor Zelfstandigheid. De academie helpt jongeren met een beperking zelfstandiger te worden, zowel op het gebied van wonen als werken.

‘Een student van De Wingerd, een school voor speciaal onderwijs in Harderwijk, ging twee dagdelen naar de academie. Dat ging zo goed, dat ze doorstroomde naar het bbl-traject van Landstede, Mijnschool en de Inclusief Groep. Haalt ze een diploma, dan kan ze blijven werken bij de Inclusief Groep - een sociaal bedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - aan de slag bij een ander bedrijf of doorstromen naar een mbo-opleiding binnen Landstede’, zegt Thea van Tolij van Landstede.

De ketenaanpak

Een aantal regionale partners, waaronder Landstede, biedt een specifieke groep kwetsbare jongeren, voor wie de stap naar werk lastig is, een bbl-traject (mbo) op maat waarbij ze zowel leren als werken. Het gaat om jongeren uit het Entree-onderwijs, het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Ook sommige deelnemers van de academie voor Zelfstandigheid kunnen voor het traject in aanmerking komen. Dankzij dit traject krijgen ze de kans een diploma te halen en werk te vinden (via de Inclusief Groep). Wie in aanmerking komt voor het traject, bepalen de gemeente en het UWV.

Studentenvouchers

Het bbl-traject is een mooi traject wat voorkomt dat kwetsbare jongeren uitvallen. Maar er zijn nog wel wat obstakels waar zowel de academie voor Zelfstandigheid als de partners in het traject mee te maken krijgen. ‘Bijvoorbeeld de bekostiging, die komt nu uit verschillende potjes. Eén student gebruikt bijvoorbeeld een deel van zijn dagbestedingsbudget. Een andere krijgt geld via het UWV of vanuit de Wmo. Het is allemaal erg versnipperd’, aldus Margreet van der Werf van de academie voor Zelfstandigheid.

Zij pleit dan ook voor studentenvouchers: een studiebudget waarmee kwetsbare mensen scholing kunnen inkopen. Kamerlid Bruins gaat zelfs nog een stapje verder: hij zou graag zien dat iedereen evenveel recht heeft op een aantal jaren betaalde studie. Iemand met een master van de universiteit heeft zijn potje wel opgemaakt, maar met een praktiijkonderwijsdiploma heb je nog zo’n zes jaar over om ergens in je leven in te zetten.’

Samenwerking: extern en intern

In Harderwijk hoorde Bruins alles over de samenwerking met de ketenpartners in het bbl-traject: ‘Dankzij de bijzondere regionale samenwerking tussen Landstede, Mijnschool, gemeente, UWV, de Inclusief Groep en andere werkgevers en sociale werkvoorzieningen profiteren we optimaal van elkaars expertise en krijgt de student onderwijs op maat’, zegt Thea van Tolij.

Naast deze externe samenwerking, is er ook de interne samenwerking tussen de Entree-opleiding, VAVO (voortgezet onderwijs voor volwassenen), Internationale Schakelklas en Educatie (trainingen en

opleidingen voor volwassenen) binnen Landstede Groep. Henri van Werven informeerde Bruins over deze nieuwe eenheid waarmee niet alleen een kruisbestuiving ontstat tussen de verschillende opleidingen, de samenwerking heeft ook voordelen voor studenten: die krijgen een centrale intake en vandaaruit ontwikkelen we een traject op maat.

Dankzij de externe en interne samenwerking krijgen meer deelnemers meer kansen om een passend traject - een Entree-opleiding in de bbl-constructie - te volgen. Zo kunnen we met elkaar een groep jongeren en kwetsbare mensen die anders buiten de boot dreigen te vallen, een kans bieden.’

Van docenten Pim Zijlstra en Niels Rook kreeg Bruins nog informatie over de ICT-opleiding van Landstede: daar is veel belangstelling voor, maar er is een nijpend tekort aan docenten.

Speakers Corner: bemoeienis landelijke overheid

De middag werd afgesloten met een Speakers Corner. Betrokkenen vanuit de partners en de gemeente konden vanaf een fraai beschilderde kist, gemaakt door praktijkonderwijsleerlingen van Landstede, hun standpunten verkondigen rond passend onderwijs. Bijvoorbeeld over de bemoeienis van de landelijke overheid met passend onderwijs: dat is gedecentraliseerd, waarom wil de Tweede Kamer steeds dat wij verantwoording afleggen voor wat wij doen? Een andere spreker pleitte voor de afschaffing van de toetsen in het basisonderwijs, wat met luid applaus werd beloond.

Bruins kreeg de stellingen mee naar Den Haag en beloofde er mee aan de slag te gaan. ‘Dit is mijn onderwijsprogramma voor de komende jaren’, zei hij wijzend naar de volle kist. Hij was onder de indruk van alles wat hij gehoord en gezien had: ‘Je ziet mensen die boven het systeem uitstijgen. De kracht zit in de samenleving, zo’n lunchroom in Nunspeet is een plek van hoop. Dus politiek: blijf er nu eens vanaf!’

Extra informatie over de ketenaanpak rond het bbl-traject

Nadat een student is aangemeld voor het bbl-traject verzorgen Landstede (de Entree-opleiding) en Mijnschool, een kleinschalige school voor praktijkonderwijs in Harderwijk, de intake voor het bbl-traject. De volgende stap is een leerwerkgesprek bij de Inclusief Groep.

Zodra de opleiding start volgt de student één dag les bij een van beide scholen, de andere vier dagen werkt hij in de praktijk bij de Inclusief Groep. Na vier maanden volgt een bindend studieadvies: stoppen met de opleiding, uitstromen naar werk, verkennen van een vervolgroute (branchecertificaten derde leerweg) of doorgaan met de opleiding en na 1 jaar de Entree-opleiding met een diploma afsluiten. Met dat diploma kunnen ze blijven werken bij de Inclusief Groep, aan de slag bij een ander bedrijf of doorstromen naar een mbo-opleiding binnen Landstede.

Labels: