ChristenUnie investeert in gezinnen, defensie en schone energie

CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 16 februari 2017 om 16:07

ChristenUnie investeert in gezinnen, defensie en schone energie

Uit de vanochtend gepresenteerde doorrekening van CPB en PBL blijkt dat de plannen van de ChristenUnie goed zijn voor een schone wereld. “Ik kan het niet aan mijn kinderen uitleggen als we nu geen prioriteit geven aan hoe we met natuur en klimaat omgaan. Het is een duidelijke keuze voor de toekomst van onze kinderen”, aldus lijsttrekker Gert Jan Segers. 

Uitvoering van het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie leidt tot een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 55% over ruim tien jaar en tot een verdubbeling van het aandeel duurzame energie van 21% naar 42% in 2030. Daarnaast gaat er vooral extra geld naar de gezinsportemonnee en het leger.

Bekijk hier een video met uitleg van Carola Schouten 

Gert-Jan Segers: “We hebben keuzes gemaakt die goed zijn voor gewone gezinnen en ouderen, voor hardwerkende mensen met een middeninkomen en ondernemers met een klein bedrijf, voor studenten en mantelzorgers en niet in het minst voor onze aarde, Gods schepping. Als de doorrekening van ons programma één ding laat zien, is het dat de ChristenUnie met gematigde effecten op economie, werk en overheidsfinanciën noodzakelijke en hoopvolle veranderingen tot stand brengt.”

Keuzevrijheid voor gezinnen

De ChristenUnie wil dat gezinnen met jonge kinderen weer meer ruimte krijgen om zelf keuzes te maken in het combineren van werken en zorg, ook als al dan niet noodgedwongen wordt gekozen voor één inkomen. Daarom trekt deze partij € 1 miljard uit voor een hogere kinderbijslag, kindgebonden budget en herstel van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting voor gezinnen met jonge kinderen. Daar komt bovendien nog € 0,7 miljard bij voor ruimere verlofmogelijkheden. Het zwangerschapsverlof wordt met vier weken uitgebreid en het betaald vaderschaps- en mantelzorgverlof worden verdubbeld. Tegenover deze plussen staat een beperking van de kinderopvangtoeslag voor de hogere inkomens met € 0,5 miljard.

Fors lagere inkomstenbelasting

De ChristenUnie stelt voor het belastingstelsel eerlijker een eenvoudiger te maken. Er wordt een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd met een tarief van 34% tot een inkomen van € 70.000 en een tarief van 49% daarboven. Daartegenover staan lagere toeslagen en een evenwichtiger belasting op vervuilende productie en consumptie. De lasten op inkomen en arbeid gaan met € 13,6 miljard omlaag en in totaal verlaagt de ChristenUnie de lasten voor huishoudens met € 5,6 miljard. Hierdoor neemt de koopkracht van alle inkomensgroepen toe, vooral van de middeninkomens en van gezinnen met één inkomen; precies de groepen die tijdens deze kabinetsperiode de hardste fiscale klappen hebben gekregen.

Veiligheid, defensie en ontwikkelingssamenwerking

De ChristenUnie investeert in extra wijkagenten en rechercheurs, € 2 miljard per jaar extra in defensie en € 1 miljard per jaar in ontwikkeling en opvang van vluchtelingen in de regio. Gert-Jan Segers: “Hiermee is de ChristenUnie de enige partij die én fors geld uittrekt voor defensie én voor ontwikkelingssamenwerking. Veel partijen vinden dat het beter is om vluchtelingen zo veel mogelijk in de buurt van de conflicthaard op te vangen. Wij ook, maar met € 1 miljard extra leveren wij zo ongeveer als enige partij daadwerkelijk boter bij de vis.”

Doorrekenen verkiezingsprogramma door CPB en PBL

Vanzelfsprekend heeft de ChristenUnie haar verkiezingsprogramma laten doorrekenen door het CPB (Centraal Planbureau) én PBL (Planbureau voor de Leefomgeving). De ChristenUnie legt namelijk graag rekenschap af aan de kiezer over de gemaakte keuzes en de effecten daarvan. De partij heeft soms wel twijfels bij de omgang door de planbureaus met sommige aangeleverde maatregelen. Zo ziet de ChristenUnie op basis van onder ander recent onderzoek veel meer mogelijkheden om eenvoudige zorg te verplaatsen van de tweede- naar de eerstelijn, waarmee € 1,5 miljard extra beschikbaar zou zijn gekomen voor andere zorg.

Desalniettemin is de ChristenUnie blij met het feit dat in ons land verkiezingsprogramma’s kunnen worden doorgerekend door onafhankelijke en goede instituten. De ChristenUnie zou graag zien dat voortaan ook het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) hierbij betrokken wordt. Dit instituut zou een analyse moeten maken van de effecten op sociaal en cultureel terrein. Immers, de uitdagingen op dat gebied zijn minstens zo groot als op economisch en ecologisch gebied.

Lees hier de doorrekening van het CPB (wij komen aan bod op pagina's 131 - 145 en pg. 280)

Labels: , , ,