ChristenUnie kiest voor innovatie: duurzame toekomst voor maakindustrie en technisch MKB

Innovatie 3d printen
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 16 februari 2017 om 16:03

ChristenUnie kiest voor innovatie: duurzame toekomst voor maakindustrie en technisch MKB

De ChristenUnie investeert in haar verkiezingsprogramma fors in onderwijs, wetenschap en innovatie. “Kennis is de enige grondstof die nooit opraakt”, aldus Eppo Bruins.

“Na de kaalslag op innovatie-instrumenten onder Rutte I brengen wij het evenwicht terug tussen generieke belastingmaatregelen voor het bedrijfsleven en programmatische innovatie. Wij herintroduceren de innovatieprestatiecontracten, de innovatievouchers en investeren in MKB-innovatiekrediet en meer SBIR.”

De ChristenUnie-plannen laten verder een flinke toename zien in investeringen in wetenschap en toegepast onderzoek. Wel voert de ChristenUnie een korting door op het totaalbudget voor de WBSO. “Daar hebben we met ondernemers goed over gepraat. De WBSO is een toegankelijke, transparante regeling, maar te vaak komt het geld terecht bij de chief financial officer en niet bij de R&D-afdeling.

Het CPB heeft aangegeven dat gerichter de WBSO inzetten, effectiever is. Om juist in de WBSO voorrang te geven aan het technisch MKB, verlagen we het subsidieplafond en zal strenger worden getoetst op échte innovatie. De positieve generieke effecten die het WBSO heeft, laten we bovendien terugkomen door werkgeverslasten te verlagen en de risico’s voor werkgevers en zelfstandig te verkleinen.”, aldus Eppo Bruins.

Labels: , ,