Kamermeerderheid voor ChristenUnie-motie zij-instromers basisonderwijs

Basisonderwijs
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 23 februari 2017 om 18:00

Kamermeerderheid voor ChristenUnie-motie zij-instromers basisonderwijs

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie van ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins die de zij-instroom van mannelijke leerkrachten in het primair onderwijs kan bevorderen. De motie is overgenomen door minister Bussemaker van onderwijs.

Het was tot nu toe mogelijk voor scholen om een subsidie van 20.000 euro aan te vragen voor zij-instromers, maar deze subsidie is niet kostendekkend voor de extra salariskosten die nodig zijn voor de zij-instromer in de begeleiding door een bevoegde leerkracht.

Eppo Bruins: “In veel regio’s is een enorm tekort aan leraren en zij-instroom is een goede kans om meer mannen voor de klas te krijgen.”

Door middel van deze motie wordt de regering verzocht om te onderzoeken wat er vanuit financieel oogpunt nodig is om de subsidieregeling kostendekkend voor scholen te maken. De uitkomsten van dit onderzoek dienen rond het najaar aan de Kamer gerapporteerd te worden. De motie is mede ondertekend door VVD, PvdA en CDA.

Labels: ,