Kamer wil dat Egypte christenen beter beschermt

Koptische kerk in Cairo.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 2 maart 2017 om 12:44

Kamer wil dat Egypte christenen beter beschermt

De Tweede Kamer wil dat Egypte christenen beter gaat beschermen. Afgelopen week werden er opnieuw Kopten, Egyptische christenen, vermoord in de Sinaï. 

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind vraagt aan de minister van Buitenlandse Zaken om zijn zorgen richting Egypte uit te spreken en om Egypte ertoe op te roepen alles in het werk te stellen om christenen te beschermen.

Joël Voordewind: “In december kregen we al bericht van de bomaanslag op de Koptische kathedraal in Caïro waarbij 25 Egyptische christenen omkwamen. Nu blijkt dat er tussen 30 januari en afgelopen donderdag 7 Kopten zijn vermoord in de Sinaï. Christenen zijn nog steeds niet veilig in Egypte en krijgen steeds meer te maken met geweld en verdrukking. De Egyptische overheid moet er alles aan doen om hen te beschermen tegen islamitisch geweld en ik wil dat minister Koenders die boodschap overbrengt. Ook in internationaal verband moet hier aandacht voor zijn en moet bescherming van christenen op de agenda komen.”

Mede-indieners van de Kamervragen zijn ChristenUnie, VVD, PVV, CDA en de SGP.

Vragen van het leden Voordewind (ChristenUnie), Ten Broeke (VVD), Van der Staaij (SGP), De Roon (PVV) en Knops (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de aanslagen op christenen in de Sinaï, Egypte: http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN1632BF

1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat zeven christenen zijn vermoord door Isis in de Sinaï tussen 30 januari en nu, waaronder 1 via onthoofding en 1 levend verbrand en dat hierdoor inmiddels ruim 600 christenen de Sinaï zijn ontvlucht?

2. Erkent u met ons dat blijkbaar de veiligheid van christenen in Noord Sinaï niet meer gegarandeerd kan worden door de Sisi-regering in Caïro, aangezien zelfs een legerofficier tegen de christenen gezegd zou hebben dat zij Noord-Sinaï moesten verlaten?

3. Bent u bereid in uw bilaterale contacten met de Egyptische regering uw zorgen uit te spreken over de gerichte aanslagen op christenen in de Sinaï?

4. Bent u tevens bereid, mogelijk ook in internationale gremia, president Sisi, die overigens een van de weinige Arabische leiders is die oog heeft voor de christelijke minderheid, op te roepen er inderdaad ook alles aan te doen om de christenen in Egypte te beschermen?

5. Heeft de levering van radar aan schepen voor de Egyptische marine er naar de mening van de Nederlandse regering voor gezorgd dat de Egyptische strijdkrachten de situatie in de Sinaï beter kan volgen? Zo ja, hoe blijkt dat?

Labels: ,