ChristenUnie: gemeenschappelijke waarden in de grondwet

Grondwet
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 7 maart 2017 om 23:24

ChristenUnie: gemeenschappelijke waarden in de grondwet

De ChristenUnie wil dat de gemeenschappelijke waarden van Nederland in de grondwet worden verankerd. 

Gert-Jan Segers: ‘Deze campagne gaat het veel over de identiteit van ons land. Wat mij betreft leggen we in de grondwet gemeenschappelijke waarden vast: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, rentmeesterschap en geloofsvrijheid.’ 

Segers presenteert vanavond een voorstel voor een Algemene Bepaling. Die moet boven de grondwet komen te staan. Een deel van de tekst is gebaseerd op geboortepapieren van Nederland: een tekst uit de Unie van Utrecht. ‘Juist nu veel mensen bezorgd zijn, bijvoorbeeld over de islam en vluchtelingen, is het belangrijk dat we zelfbewust zijn en laten zien wie we zijn. Ik onderschat de bedreiging van de radicale islam niet, maar als wij duidelijk zijn over onze identiteit kunnen we heel veel uitdagingen aan. Deze waarden zijn het verdedigen waard.’ 

Zie hieronder het voorstel voor een algemene bepaling. 

Tekst Algemene Bepaling

Nederland is een democratische rechtsstaat. Onze samenleving is gefundeerd op gemeenschappelijke waarden; menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, naastenliefde, verdraagzaamheid, rentmeesterschap en geloofsvrijheid. De overheid eerbiedigt en waarborgt deze waarden, de grondrechten en de fundamentele rechtsbeginselen.

De grondrechten die in de Grondwet staan beschreven vormen de kern van onze democratische rechtsstaat. Zij zijn onaantastbaar en onvervreemdbaar.

De grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten van iedere burger. Een ieder is gehouden elkaars rechten niet alleen geen afbreuk, hinder of schade te doen, maar elkaar daarin met alle geëigende en mogelijke middelen, indien nodig met lijf en goed, te helpen handhaven en sterken, als ook behoeden en beschermen tegen allen en ieder – wie en in welke hoedanigheid hij ook zou mogen zijn – die daadwerkelijk inbreuk daarop zou willen maken. 

Labels: