ChristenUnie pleit voor vluchtelingenafspraken met Libanon

Kamp in Syrie.jpg
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 24 april 2017 om 13:52

ChristenUnie pleit voor vluchtelingenafspraken met Libanon

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind pleit voor een sterkere vluchtelingenafspraak tussen de EU en Libanon. Voordewind is momenteel op reis in Libanon en ziet hoe Syrische vluchtelingen in de illegaliteit moeten overleven.

Volgens de ChristenUnie zijn goede afspraken met Libanon nodig waarmee betere opvang, werk en onderwijs kan worden gerealiseerd. De Wereldbank moet daartoe zachte leningen verstrekken aan Libanon, de EU moet in gesprek over handelsvoordelen voor Libanon. Daaraan worden wel eisen gesteld.

Zo’n anderhalf miljoen Syriërs vluchtten voor het oorlogsgeweld in eigen land naar Libanon, maar worden niet erkend als vluchteling. Voordewind: “Zij leven grotendeels in zeer erbarmelijke omstandigheden en doen zwaar onderbetaald werk doordat zij niet in aanmerking komen voor werk- of verblijfsvergunningen. 70% van de Syriers in Libanon leeft onder de armoedegrens. 60% van de Syrische kinderen werken in onder meer in de landbouw of bedelen in de straten van Beiroet. In Nederland hebben we de mond vol over opvang in de regio, maar hier zie je de harde realiteit.”

Hengel in plaats van vis
De ChristenUnie wil nu dat de Europese Unie extra afspraken maakt met Libanon over het verschaffen van op z’n minst werkvergunningen, zodat de vluchtelingen voldoende in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en kinderen naar school kunnen gaan. 80% van de vluchtelingen heeft nog geen recht op legaal werk en wordt dus sterk onderbetaald. De toegang tot verblijfs- en werkvergunningen blijft sterk achter, ook in vergelijking met bijvoorbeeld Jordanië, dat heeft toegezegd 200.000 werkvergunningen aan Syrische vluchtelingen te verschaffen. Met zachte leningen en handelsvoordelen kan Libanon investeren in meer werkgelegenheid, onderwijs en gezondheidszorg, zodat de opvang van de Syrische vluchtelingen door de Libanese samenleving gedragen kan worden. In plaats van vluchtelingen steeds weer te moeten voorzien van noodhulp, is het beter als zij een leefbaar loon kunnen verdienen. Het is beter mensen aan een hengel te helpen, dan aan vis.

Voordewind heeft tijdens zijn reis onder meer ontmoetingen met Sigrid Kaag, Special Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon, en de Libanese ministers van Sociale Zaken en Vluchtelingen. Hij zal dit voorstel ook met hen bespreken. Een soortgelijke deal is al gesloten met Jordanie en de EU, dus het is mogelijk, aldus Voordewind Tot slot bezoekt Voordewind organisaties die in Libanon met vluchtelingen werken, waaronder World Vision en Dorcas.

Labels: ,