ChristenUnie: laatste woord aan ouders bij aanpassen schoolrichting

Muziek onderwijs
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 12 mei 2017 om 14:43

ChristenUnie: laatste woord aan ouders bij aanpassen schoolrichting

De ChristenUnie wil dat een school die van ‘richting’ verandert – bijvoorbeeld een christelijke school die verder wil als openbare school – eerst de ouders moet raadplegen voor het daartoe besluit. ChristenUnie-Tweede Kamerlid Eppo Bruins stelt dat scholen uiteindelijk niet van schoolbesturen, maar van ouders zijn.

Bruins doet het voorstel vandaag in de Tweede Kamer. Daarbij wordt een ouderraadpleging ingesteld bij het opheffen en fuseren van scholen, maar niet bij het ‘van kleur verschieten’ van een school.

Bruins: “De ChristenUnie staat pal voor scholen met een sterke identiteit, die past bij de wensen van de ouders. De medezeggenschapsraad krijgt daarvoor een vergaand instemmingsrecht, maar zal wat ons betreft echt eerst het net moeten ophalen bij de ouders van de school, die ook de ruggengraat van de school vormen.”

Labels: ,