Tweede Kamer helder: géén Turks doodstrafreferendum in Nederland

demonstration-1238778
CU logo onder elkaar blauw
Door Webredactie op 16 mei 2017 om 15:45

Tweede Kamer helder: géén Turks doodstrafreferendum in Nederland

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering er alles aan doet om te voorkomen dat ook in Nederland kan worden gestemd bij het Turkse referendum over het herinvoeren van de doodstraf. De Kamer schaart zich achter een motie van Joël Voordewind (ChristenUnie) en Renske Leijten (SP).

Bij het afgelopen referendum over de Turkse grondwet kon er wél in Nederland gestemd worden. Dat leverde veel onrust op toen Turkse ministers binnen de Nederlandse landsgrenzen ook campagne wilden voeren.

Voordewind: "Met kunst en vliegwerk kon dat toen worden voorkomen. Het is belangrijk dat het kabinet nu tijdig juridische maatregelen neemt om niet alleen die campagne, maar ook dit referendum te voorkomen. Nederland mag op geen enkele manier 'meewerken' aan de mogelijke herinvoering van de doodstraf in Turkije en moet de mogelijkheden voor een referendum daarover in Nederland juist tégenwerken. Dat signaal wil de Kamer nu duidelijk geven."

Ook Duitsland treft maatregelen om het referendum niet in het land te faciliteren.

Alleen Forum voor Democratie en DENK stemden tegen de motie.
---

Motie van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Leijten (SP)

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Turkse president Erdogan voornemens is een referendum te houden over de herinvoering van de doodstraf in Turkije;

Overwegende dat het onwenselijk is als een referendum over de herinvoering van de doodstraf in Turkije ook in Nederland gehouden zou worden voor in Nederland woonachtige Turkse stemgerechtigden;

Verzoekt de regering er tijdig alles aan te doen om een referendum op Nederlandse bodem over de herinvoering van de doodstraf in Turkije tegen te gaan,

En gaat over tot de orde van de dag.

Labels: ,